Bibliography

Cited References

1. Alessandrescu, C. 1892. Dicţionar geografic al judeţului Ilfov. Bucureşti, Stabilimentul grafic I. V. Socecu.
2. Alessandrescu, C., I. G. Sfinţescu 1895. Dicţionar geografic al judeţului Oltu. Bucureşti, Societate Geografică Română.
3. Antonescu-Remuşi, P. S. 1890. Dicţionar geografic al judeţului Vlaşca. Bucureşti, Stabilimentul grafic I. V. Socecu.
4. Avram, G., V. Panayiotis 2002. Who's who în România. București, Pegasus Press.
5. Bojović, Z., D. Mršević-Radović, S. Samardžija 2005. Biobibliografski rečnik MSC: naučni sastanak slavista u Vukove dane 1-30: učesnici. Beograd, Međunarodni slavistički centar.
6. Bolocan, G. 1958. Cu privire la corelaţia de sonoritate în graiul bulgar din comuna Brăneşti. // Studii şi cercetări lingvistice 4: 491–495.
7. Bolocan, G. 1960. Observaţii asupra grupurilor consonantice în graiul bulgar din comuna Brăneşti. In: Fonetică şi dialectologie. Bucureşti, 2: 105–120.
8. Bolocan, G. 1969. Graiul bulgarilor din Brăneşti (jud. Ilfov). Consonantismul. In: Studii de slavistică. Bucureşti, 1: 163–223.
9. Brezeanu, S. 2002. Schei/Şchei/ Ethnonymie et toponymie roumaine. // Revue des études sud-est européennes 40 1-4: 61–80.
10. Ceauşescu, A. 2008. Aşezările rurale din câmpia Băileştiului, oglindite în documente cartografice din secolele XVIII-XIX. // Arhivele Olteniei, Serie nouă 22: 45–54.
11. CER 1997. Catalogul experţilor din România. Bucureşti, Societatea Academică Română.
12. Doboş, D., ed. 2007. Cioplea: Două veacuri de istorie. Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice.
13. Doboş, D., ed. 2008. Catolicii din Popeşti Leordeni. Istorie şi credinţă. Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice.
14. Donat, I. 1962. Câteva aspecte geografice ale toponimiei din Ţara Românească.. // Fonetică şi dialectologie 4: 101–131.
15. Donat, I., G. Retegan 1965. La Valachie en 1838 (d’après une source statistique inédite). // Revue Roumaine d’Histoire 4 5: 925–941.
16. Dulciu, D. T. 2001. Popești-Leordeni, file de istorie. Bucureşti, Editura International.
17. Duminica, I. 2011. Privilegiile acordate bulgarilor în Besarabia şi Principatetele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. // Revista de etnologie şi culturologie 9-10: 101–107.
18. Ganeva-Raicheva, V. 2008. The Danube: Bridge and Border between cultures. (The case of Bulgarian Catholics from Svishtov region). // Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu".Serie nouă 19: 55–61.
19. Georgescu, P. 1897. Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Teleorman. Bucureşti, Socecu.
20. Grasu, S. 2000. Bulgarii din Târgovişte. File de monografie. Bucureşti, Editura Ararat Tiped.
21. Guţu, O. 1971. Elemente româneşti într-un grai bulgăresc din România. In: Actele celui de-al ХІІ-lea Congres Internaţional de lingvistică şi filologie romanică. Bucureşti, 2: 1003–1008.
22. Ioanide, Al. 2002. Gogu, Costăchel şi Gioconda [Lecturi la zi: Cristian Ionescu, Dicţionar de onomastică, Editura Elion, 2001, Bucureşti, România, 448 p., f. preţ]. // România literară. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România 19:.
23. Ionaşcu, I. 1955. Un document inedit despre răscoala ţăranilor din Olt în iunie 1899. // Studii 9 3: 107–110.
24. Ionescu, D. Gh. 1965. Aşezarea coloniştilor bulgari în oraşul Buzău şi în împrejurimi între 1792-1838. // Romanoslavica 11: 137–153.
25. Iordan, I. 1963. Toponimia românească. Bucureşti, Editura Academiei RPR.
26. Iuffu, Z. 1963. In legătură cu sistemul fonetic al graiului bulgar din comuna Chiajna (regiunea Bucureşti). // Romanoslavica 7: 147–159.
27. Iuffu, Zl. 1973. Cîntecul popular bulgăresc din comunele Chiajna (Bucureşti) şi Valea Dragului (judeţul Ilfov). Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti,.
28. Jones, D. 1962. An Outline of English Phonetics. Cambridge, Cambridge University Press.
29. Kahl, T. 2012. Old professions and trade names in multilingual Southern Albania. Eighteenth Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Floklore. Seattle, WA, 29–31 March 2012.
30. Kahl, T. 2013. Bulgarische Sprachreste in Südrumänien – und was ein Volkslied über sie aussagen kann. In: Symanzik, B., ed. Miscellanea Slavica Monasteriensia. Gedenkschrift für Gerhard Birkfellner, gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. Münster, LIT: 265-278.
31. Kosev, D., V. Paskaleva, Vl. Diculescu 1971. Despre situaţia şi activitatea economică a imigraţiei bulgare în Muntenia ţi Oltenia în secolul al XIX lea (până la răyboiul ruso-turc din 1877-1878). In: Berza, M., D. Anghelov et al., ed. Relații româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII-XIX): Studii. Bucureşti, Editura Academiei RS România: 282–363.
32. Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902. Marele dicţionar geografic al României. Bucureşti, 5.
33. Lyubenova, M. 2008. The Bulgarian settlements in the region of Bucharest - their past and contemporaneity. (On the example of Cioplea, Popeşti-Leordeni, Brăneşti and Dobroeşti). // Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu". Serie nouă 19: 69–74.
34. Mihăilă, G. 1960. Împrumuturi vechi sud-slave în limba română. Bucureşti, Editura Academiei RPR.
35. Milanović, M. 1999. Serbs in the world - who is who 1996/99: biographical lexicon. Beograd; Los Angeles, M. Milanović.
36. Mladenova, D. 2010. From Linguistic Geography towards Areal Linguistics: A Case Study of Tomatoes in the Eastern Balkans. // Balkanistica 23: 181–236.
37. Mladenova, O. M. 2003-2004. Between speech and writing: the case of CIoplea. // Linguistique balkanique 43 2-3: 169–184.
38. Mladenova, O. M. 2006. Migration, bilingualism and ethnolinguistics: wagon terminology in the Bulgarian dialects in Romania. // Revue des études sud-est européennes 44: 423–447.
39. Mutafcieva, V. P., Al. Vianu 1971. Frământările feudale din Bulgaria de nord la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi îceputul secolului al XIX-lea şi ecoul lor în Ţara Românească. In: Berza, M., D. Anghelov et al., ed. Relații româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII-XIX): Studii. Bucureşti, Editura Academiei RS România: 187–251.
40. Németh, J. 1956. Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia, Bulgarische Akademie der Wissenschaften.
41. Nyagulov, B. 2005. A romániai bolgárkisebbség múltja és jelene [Из миналото и настоящето на българското малцинство в Румъния]. // Korunk (Cluj, România) 1: 60–67.
42. Papacostea, V. 1983. Pasioniştii în Bulgaria şi Muntenia. Episcopul Francisc Ferreri (1740-1813). In: V. Papacostea, C. Papacostea-Danielopolu, N.-Ș. Tanașoca, ed. Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică. Bucureşti, Editura Eminescu: 416–430.
43. Pârvu, E.,D. Negomireanu, ed. 2006. Omagiu Gheorghe Bolocan. Craiova, Ed. Universitaria.
44. Petrović, T. 2006. Language ideologies in contacts: the case of refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina in Serbia. In: D. Stern, C. Voss, ed. Marginal linguistic identities : studies in Slavic contact and borderland varieties. Wiesbaden, Harrassowitz: 261–274.
45. Pînzaru, I., N. Moscaliuc 1992. Scriitori bucovinene: Mic dicţionar. Suceava, Societatea pentru cultură şi literatură în Bucovina şi Biblioteca judeţeană “I. G. Sbiera”.
46. Popović, I. 1960. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, Harrassowitz.
47. Roman, L. 1984. Aşezări de bulgari şi alţi sud-dunăreni în Ţara Românească (1740-1834). In: Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor. Studii. Bucureşti, 2: 126–143.
48. Rudeanu, V. 1963. Arhiva fonogramică a graiurilor slave din RPR. // Fonetică şi dialectologie 5: 273–276.
49. Satco, E., I. Pînzar 1993. Dicţionar de literatură: Bucovina. Suceava, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”.
50. Şerban, S. 2007. Local Politics and Multiculturalism in Southeastern Europe. // Revue des études sud-est européennes 45 1-4: 393–406.
51. Trifonescu, G. 1973. Băleni. Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa.
52. Tufeanu, M. 2006. Cartierul bulgăresc al Târgoviştei. Târgovişte, Pildner & Pildner.
53. Vaseva, V. 2008. Catholic and Orthodox Bulgarians in the Vicinity of Bucharest – Ethnographic Studies of the 1990s. // Revue des études sud-est européennes 46 1-4: 513–518.
54. Vătăşescu, C. 2005. De nouveau sur l'emploi en roumain de l'ethnonyme sârbi 'serbes' pour désigner les bulgares aussi. // Linguistique balkanique 44 1-2: 143–152.
55. Velichi, C. N. 1958. Aşezămintele coloniştilor bulgari din 1830. // Romanoslavica 3: 117–137.
56. Velichi, C. N. 1963. Emigrarea bulgarilor în Ţara Românească în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. // Romanoslavica 8: 27–58.
57. Velichi, C. N. 1964. Emigrarea bulgarilor din Sliven în Ţara Românească în anul 1830. // Romanoslavica 10: 289–314.
58. Velichi, C. N. 1965. Emigrări la nord si la sud de Dunăre în perioada 1828-1834. // Romanoslavica 11: 67–116.
59. Velichi, C. N. 1970. La contribution de l’émigration bulgare de Valachie à la Renaissance politique et culturelle du peuple bulgare (1762–1850). Bucarest, Éditions de l'Académie de la République socialiste de Roumanie.
60. Velichi, C. N. 1971. Bulgarii din Ţara Românească participanţi la revoluţia burghezo-democratică de la 1848. In: Berza, M., D. Anghelov et al., ed. Relații româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII-XIX): Studii. Bucureşti, Editura Academiei RS România: 253–282.
61. Vlădescu, M., C. Vulpe 1999. Atlasul Antropologic al Munteniei. Bucureşti, Editura Academiei Române.
62. Vrabie, E. 1963. Stadiul actual şi sarcinile cercetării graiurilor slave din RPR. // Romanoslavica 7: 55–72.
63. Vrabie, H., D. L. Dyer 2003. Emil Vrabie. In Memoriam and Publications. // Balkanistica 16: 297–307.
64. Weigand, G. 1900. Bulgarische Siedelungen in Rumänien. // Globus 78 8: 117–121.
65. Weigand, G. 1909. Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprachgebietes. Leipzig,.
66. Zăbavă, C. 2008. Comunitatea bulgară din România / The Bulgarian Community in Romania. // Carmina Balcanica. Review of South-East European Spirituality and Culture 1: 76–89.
67. Žmegač, J. Čapo 2007. Strangers Either Way: The Lives of Croatian Refugees in Their New Home. New York, Oxford, Berghahn Books.
68. Алексова, В. 1995. Бележки върху лексикалната интерференция на българските говори в Румъния с румънските говори. В: Т. Дончев, С. Кьосева, П. Петров, ред. Българите в Средна и Източна Европа. Научна конференция, посветена на 80-годишнината на Дружеството на Българите в Унгария (20-2. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски": 160–164.
69. Алексова, В. 2008. Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов. В: М. С. Младенов, Г. Колев, Д. Младенова, О. Младенова, ред. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски": 21–48.
70. Алексова, В. 2012. Т. Балкански. Българите и българското от другата страна на Дунав (Влашко, Молдова, Трансилвания и Банат) в светлината на езиковата археология. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопография. Велико Търново: Фабер, 2010. 848 с. // Съпоставително езикознание 2: 77–86.
71. Балкански, Т. 2010. Българите и българското от другата страна на Дунав (Влашко, Молдова, Трансилвания и Банат) в светлината на езиковата археология. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии. Велико Търново, Фабер.
72. БДА 1964-1981. Български диалектен атлас. София, Издателство на БАН.
73. БДА–ОТ 2001. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика. София, Книгоиздателска къща "Труд".
74. Болокан, Г. 1968. Болгарский говор села Брэнешть. Вокализм. // Revue roumaine de linguistique 2: 147–164.
75. Болокан, Г. 1968. Явление румыно-болгарского двуязычия. В: Actes du Premier Congrès International des études balkaniques et sud-est européennes. Sofia, T. 6. Linguistique: 473–479.
76. Васева, В. 1995. Наблюдения върху съвременната обредна система на три български села в Румъния. В: Т. К. Дончев, Светла, П. Петров, ред. Научна конференция, посветена на 80-годишнината на Дружеството на Българите в Унгария (20-21 октомври 1994 г., Будапеща). София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски": 96–102.
77. Васева, В. 2000. Културната идентичност на българите католици от селата Чопля и Попещ-Леорден при Букурещ. В: Локални общности. Том 1.Културна идентичност – традиции – регионална принадлежност. София, Център за етноложки и фолклористични изследвания: 55–64.
78. Васева, В. 2001. Адаптивност на погребалните обичаи на преселническите общности (на българите в Румъния и власите в България). // Българска етнология 4: 10–28.
79. Васева, В. 2011. Българите в Румъния: етнографски наблюдения в края на ХХ в. Научна конференция. Етничност, идентичност, език. София, 26–27 октомври 2011.
80. Велики, К. Н. 1976. Емигриране на българи във Влахия, Молдова и Трансилвания в края на ХІV до средата на ХVІ в.. // Исторически преглед 5: 83–84.
81. Велики, К. Н. 1992. Материали от румънски архиви за българските емигранти във Влашко (1831–1855) (Превод и бележки В. Алексова). // Известия на държавните архиви 64: 233–266.
82. Велики, К. Н., В. Трайков 1980. Българската емиграция във Влахия след Руско-турската война 1828-1829. София,.
83. Врабие, Э. 1963. Место славянских говоров на территории РНР в системе славянских языков и их значение для славянской диалектологии. // Romanoslavica 9: 195–217.
84. Гарнизов, В. 1994. Недозабравеният език (Пътни бележки из Румъния). // Български фолклор 1: 84–90.
85. Генчев, С. 1968. Към проучването на различията между обичаите при погребение от двете страни на ятовата граница в Северна България. // Известия на Етнографския институт и музей 11: 169–198.
86. Георгиев, Г., Г. Михайлова 2018. Теренно етнографско изследване на доц. д-р Ганка Михайлова сред българите в Румъния през 1971 г.. В: Шарланова, В., ред. С етнографията в търсене на смисъла. Сборник в чест на 80-годишнината на доц. д-р Ганка Михайлова. София, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов": 269-311.
87. Грънчарова, Е. 2008. Танцът в обредно-празничната система на българите в Румъния. // Български фолклор 1: 129–140.
88. Грънчарова, Е. 2008. Календарни празници и обреди на българите в Дудещ-Чопля, Румъния (Традиции, взаимодействия, иновации). // Пытаннi мастацтвазнауства, этналогіі і фалькларыстыкі 4: 247–253.
89. Гуцу, О. 1965. Болгарский говор села Чопля. І. Замечания о системе гласных. // Revue roumaine de linguistique 10 5: 527–536.
90. Гуцу, О. 1966. Болгарский говор села Чопля. ІІ. Замечания о системе согласных. // Revue roumaine de linguistique 11 5: 491–502.
91. Гуцу, О. 1968. Болгарский говор села Чопля (Бухарест). ІІІ. Краткое описание морфологической системы. // Revue roumaine de linguistique 13 4: 313–330.
92. Дикулеску, Вл. 1960. Привилегии, давани на българите заселници във Влашко през 1803-1834 г. В: Изследвания в чест на Марин С. Дринов. София, Издателство на БАН: 399–415.
93. Димчев, К. 1968. Двуфонемни консонантни съчетания в начален сегмент (върху материал от говора на с. Валя Драгулуй). // Известия на Института за български език 16: 451–458.
94. Димчев, К. 1969. Говорът на българите от с. Валя Драгулуй, СР Румъния. Фонемна система. // Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии 63: 185–286.
95. Димчев, К. 1969. Текстове от с. Валя Драгулуй (Румъния). // Български език 19 № 6: 559–561.
96. Димчев, К. 1974. Морфологично-синтактични модели, установени под румънско влияние в българския говор на с. Валя Драгулуй (Румъния). В: В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, : 255–259.
97. Динеков, П., М. С. Младенов 1993. Стойко Стойков. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
98. Дончева, Т. И. 2005. Наблюдение върху говора и културата на власите от с. Крушето, община Горна Оряховица, област Великотърновска (Дипломна работа, защитена в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание). София, Софийски университет "Св. Климент Охридски".
99. Жечев, Н. 1983. Към историята на изучаването на емигрантски заселници в Румъния през Възраждането. (По случай 100 години от рождението на акад. Стоян Романски). // Българска етнография 3: 51–60.
100. Иречек, К. 1891. Етнографические променения в България от основаването на Княжеството. // Сборник за народни умотворения и народопис 5:.
101. К(араџић), В. С. 1849. Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона. У Бечу, У Штампарији јерменскога манастира.
102. Косев, Д., В. Дикулеску, В. Паскалева 1965. За положението и стопанската дейност на българската емиграция във Влашко през ХІХ в. (До Руско-турската война 1877–1878 г.). В: Българо-румънски връзки и отношения през вековете. Т. 1 (ХІІ–ХІХ в.). София, Издателство на БАН: 285–371.
103. Любенова, М. 2008. Българската общност в Дудещ-Чопля (Букурещ). // Български фолклор 1: 49–57.
104. Милетич, Л. 1902. Старото българско население в Североизточна България. София, Държавна печатница.
105. Милетич, Л. 1903. Нашите павликяни. // Сборник за народни умотворения, науки и книжнина 19: 1–369.
106. Милтенова, А., К. Гечева, С. Милчева-Николова, И. Георгиева-Чалъкова, ред. 2008. Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
107. Младенов, М. 1994. Сватбени обичаи на българите в Румъния. Диалектни текстове. (Подготвено за печат от Дарина Младенова). В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. София, Клуб 903: 19–47.
108. Младенов, М. С. 1971. Изследване върху един български говор в Румъния (Кирил В. Димчев. Говорът на българите от с. Валя Драгулуй, СР Румъния. Фонемна система. – Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 63, 1969, 185-288.). // Български език 21 2-3: 288–290.
109. Младенов, М. С. 1973. Ятовата граница в светлината на нови данни (Към въпроса за диалектното разчленение на българския език). В: Славистичен сборник. София, : 241–256.
110. Младенов, М. С. 1974. Библиография на трудовете на проф. д-р Стойко Стойков. В: В памет на професор Стойко Стойков. Езиковедски изследвания. София, : 21–43.
111. Младенов, М. С. 1993. Българските говори в Румъния. София, Издателство на БАН.
112. Младенов, М. С. 2008. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
113. Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994. Българите в Румъния XVII-XX в. Документи и материали. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
114. Младенова, Д. 2001. Към въпроса за относителната хронология на западно-източното деление на българските говори. В: Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”1: 154–184.
115. Младенова, Д. 2007. Българските преселнически говори и историческата лингвистична география. В: Българските острови на Балканите. София, Фигура: 103–118.
116. Младенова, Д. 2013. Към въпроса за локализацията на отвъддунавския мизийски говор по езикови данни. В: Койчева, Е., В. Алексова, Д. Младенова, ред. Етничност, идентичност, език. София, Studia Balcanica (под печат): ??-??.
117. Младенова, О. 2006. Об электронном издании корпуса болгарских диалектных текстов из Румынии. В: А. Н. Соболев, А. Ю. Русаков, ред. Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 11 - 12 июня . Санкт-Петербург, München: Verlag Biblion, : 98–109.
118. Младенова, О. 2012. Българските говори в Румъния: опит за създаване на електронен корпус на диалектната реч на двуезично население. // Език и литература 3-4: 115–122.
119. Неделчев, Н. 1988. За прегласа ѐ ˃ ė̀ ˃ ѝ в северния павликянски говор. // Български език 28 2: 124–128.
120. Нягулов, Б. 1994. Българското дружество "Братство" в Букурещ и културно-просветното дело на българите в Румъния. В: А. Кузманова, Б. Нягулов, ред. Българската църква и училището в Букурещ. София, : 98–121.
121. Нягулов, Б. 1995. Българите в Румъния - минало и настояще. В: Т. Дончев, С. Кьосева, П. Петров, ред. Научна конференция, посветена на 80-годишнината на Дружеството на Българите в Унгария (20-21 октомври 1994 г., Будапеща). София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски": 82–95.
122. Нягулов, Б. 1997. Етно-малцинствени аспекти в българо-румънските отношения. // Международни отношения 5: 83–98.
123. Нягулов, Б. 2007. Румънските българи в Търговище: Steliana Grasu. Bulgarii de la Târgovişte. Comunitatea Bratstvo a Bulgarilor din România, Bucureşti: Ararat, 2000, 80 p.; Maria Tufeanu. Cartierul bulgăresc al Târgoviştei. Târgovişte: Pildner & Pildner, 2006, 146 p. // Ек (културен двумесечник на Държавна агенция за българите в чужбина) 4: 33–35.
124. Нягулов, Б. 2009. Православието и католицизмът сред българите в Румъния. В: Л. Зидарова, П. Павлов, ред. Българската православна църква. Традиции и настояще. София, ИК "Гутенберг": 243–261.
125. Павлюк, М., I. Робчук 2003. Українськi говори Румунiї. Дiялектнi тексти. Едмонтон, Львiв, Нью-Йорк, Торонто, Канадский Iнститут українських студiй.
126. Палаузов, С. Н. 1859. Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом отношении. С.-Петербург, Д. Е. Кожанчиков.
127. Петрович, Е., Е. Врабие 1963. Българският говор в с. Попещ-Леорден (Букурещка област). // Български език 13 2: 110–122.
128. Петрович, Е., Е. Врабие 1965. Бележки върху граматическия строй и лексиката на българският говор в с. Попещ-Леорден (Букурещка област). // Български език 15 2: 110–126.
129. Радева, В., Х. Холиолчев 2008. Максим Славчев Младенов (1930-1992). В: М. С. Младенов, Г. Колев, Д. Младенова, О. Младенова, ред. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски": 11–17.
130. Романски, С. 1914. Браилски историйки 1841-1843. Студии и документи. // Сборник на Българската академия на науките 3: 1–145.
131. Романски, С. 1918. Народностен характер на Добруджа. В: Добруджа. География, история, стопанско и политическо значение. София, : 235–280.
132. Романски, С. 1930. Българите във Влашко и Молдова. Документи. София,.
133. Романски, С. 1935. Българското население около града Каракал. // Македонски преглед 9 3-4: 83–92.
134. Славкова, М. 2005. Рудари у источноj Бугарскоj и jеванђеоски покрет. В: Б. Сикимић, ред. Бањаши на Балкану: идентитет етничке заjеднице. Београд, Балканолошки институт САНУ: 277–294.
135. Стойков, С. 1963. Основното диалектно деление на български език. В: Славянска филология. Доклади, съобщения и статии по езикознание. София, 3: 105–119.
136. Стойков, С. 1967. Банатският говор. София, Издателство на БАН.
137. Стойков, С. 1968. Лексиката на банатския говор. София, Издателство на БАН.
138. Стойков, С. 1970. Българският говор в с. Бълен-Сърб (СР Румъния). // Български език 20 2-3: 138–146.
139. Стойков, С. 1993. Българска диалектология. София, Издателство на БАН.
140. Стойков, С. 2008. Избрани езиковедски трудове. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
141. Трифонов, Ю. 1929. Марашки села в Плевенско и произход на думата мараш. // Български преглед 1 2: 288–292.
142. Цонев, Б. 1919-1937. История на българский език. София, Държавна печатница.
143. Цыхун, Г. 1999. Ареальные аспекты диалектологической концепции Стойко Стойкова. В: В. Радева, Б. Велчева, В. Жобов, Г. Колев, ред. Диалектология и лингвистична география. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”: 23–29.
144. Юфу, З. 1974. Пролетни български обичаи в селата Валя Драгулуй и Кяжна (област Илфов), СР Румъния. // Известия на Етнографския институт с музей 15: 217–238.
145. Юфу, З. 1991. Български народни песни от селата Кяжна и Валя Драгулуй, Румъния. София, Издателство на БАН.
146. Юфу, З. 1994. Изследвания върху "емигриралия" в Румъния български песенен фолклор. // Български фолклор 20 1: 67–77.
The publications on Bulgarian settlers in Transdanubian localities and their dialects, which appeared until the end of the 1980s, have been discussed in Maxim Mladenov’s book Младенов, М. С. 1993.
The scholarly literature published in 1991-2011 is presented in the Corpus according to the bibliography compiled by Margarita Getova.

© Olga Mladenova & Darina Mladenova 2001-2018

Scholarly literature about Transdanubian Bulgarian. Dialectology.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316466. Daily visits: 327.
Your visits: 90. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:15 GMT from 100.26.176.111. (idx=28)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020