Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 38576. Total visits: 1191265. Daily visits: 336.
Your visits: 24. Your last visit was on 22 Mar 2023 (Wed) at 08:58 GMT from 18.205.66.93. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020