Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 36636. Total visits: 1173351. Daily visits: 341.
Your visits: 50. Your last visit was on 8 Dec 2022 (Thu) at 05:38 GMT from 3.238.72.180. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020