Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 31869. Total visits: 1108408. Daily visits: 366.
Your visits: 62. Your last visit was on 24 Oct 2021 (Sun) at 09:52 GMT from 35.172.217.174. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020