Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 47641. Total visits: 1267125. Daily visits: 322.
Your visits: 48. Your last visit was on 20 Apr 2024 (Sat) at 01:25 GMT from 3.238.235.248. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020