Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316449. Daily visits: 327.
Your visits: 74. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:57 GMT from 100.26.176.111. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020