Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 35321. Total visits: 1152939. Daily visits: 347.
Your visits: 38. Your last visit was on 13 Aug 2022 (Sat) at 09:52 GMT from 35.168.110.128. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020