Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 29634. Total visits: 1053923. Daily visits: 368.
Your visits: 67. Your last visit was on 13 May 2021 (Thu) at 12:49 GMT from 3.239.56.184. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020