Ликурѝчу

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Ликурѝчу
Фото:
Баба Стана пред къщи на ул. Булгарулуй (М. Ивайлова, 28.09.2012)
Относно селището:
Български преселници се настаняват в селото през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 142). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 69 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). Знае се, че българските преселници са дошли в Ликуричу от западнобългарски райони (Романски, С. 1914: 24). В края на XIX в. населението е 215 семейства или 986 души, предимно българи, които все още живеят доста изолирано от своите съседи румънци (Georgescu, P. 1897: 128–129; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 4: 165). Г. Вайганд посещава селото през 1898 г. (Weigand, G. 1900: 118) и го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). При анкетата през 1972 г. се установява, че в селото живеят над 400 семейства, почти всички българи. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994. Относно антропологичните особености на населението вж. Vlădescu, M., C. Vulpe 1999: 104–121.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 41
Селище:
Ликурѝчу, Телѐорман (Licuríciu, Teléorman),
44.096° N, 25.196° E
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Флоря Йон (79, м) 5 класа
Илие Войвозяну (?, м)
Неизвестен (?, ?)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Кристиан Йонеску (1943-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 15.12.1972
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора и семейството му [352]
За информаторите
1.2.Разказ за живота на информатора [304]
Устна традиция
1.3.Земеделие [040]
Работа
1.4.Мелене на воденица [424]
Храна
1.5.Отглеждане на царевица [148]
Храна
1.6.Лозарство [650]
Растениевъдство
1.7.Отглеждане и колене на прасе. Правене на сапун [480]
Домашни животни
1.8.Отглеждане на овце. Млечни продукти [464]
Домашни животни
2.1.Български села в Румъния [080]
Общество
2.2.Спомени за Втората световна война [509]
Общество
2.3.Преселване от България, местна история и демография [416]
Устна традиция
2.4.Лични имена и принципи на именуване [474]
Език
2.5.Крави и млечни продукти [141]
Домашни животни
2.6.Домашни птици [490]
Домашни животни
2.7.Мъжка работа през зимата [415]
Работа
2.8.Помещения за домашни животни и птици [473]
Домашни животни
2.9.Жилището [290]
Обзавеждане
2.10.Видове дървета [366]
Диви животни
2.11.Диви животни и птици [694]
Диви животни
2.12.Гъби [431]
Храна
2.13.Риби и влечуги [202]
Диви животни
3.1.Коноп [252]
Растениевъдство
3.2.Тъкане [661]
Облекло
3.3.Облекло и обуща [113]
Облекло
3.4.Сватба [678]
Живот
3.5.Седенки [708]
Общество
3.6.Хора и панаири [162]
Общество
3.7.Колата [570]
Инструменти
3.8.Оране [484]
Работа
3.9.Празници [259]
Календар
3.10.Гризачи [434]
Диви животни
3.11.Приказка за невестулката и нейните деца [560]
Фолклор
3.12.Хляб [397]
Храна
3.13.Качамак [401]
Храна
3.14.Градинарство [240]
Храна
4.1.Туршия [477]
Храна
4.2.Кръщене [058]
Живот
4.3.Обредност при смърт [164]
Живот
4.4.Обреди за дъжд [521]
Фолклор
4.5.Части на човешкото тяло [469]
Анатомия
4.6.Роднински термини [376]
Общество
4.7.Всекидневна дейност [186]
Работа
4.8.Спомени за ученическите години [523]
Образование
4.9.Всекидневна дейност - продължение [187]
Работа
5.1.Звезди, слънце и луна [548]
Природа
5.2.Ветрове и бури [696]
Природа
5.3.Наводнения [363]
Природа
5.4.Развлечения за младежи и деца [184]
Общество
5.5.Видове ниви [433]
Природа
5.6.Местните названия на царевицата [023]
Храна
5.7.Коситба [428]
Работа

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316380. Daily visits: 327.
Your visits: 11. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:23 GMT from 100.26.176.111. (idx=522)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020