Бълѐн-Съ̀рб

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Бълѐн-Съ̀рб
Фото:
Селска улица през есента (Валентина Васева, 30.10.1993)
Относно селището:
Селото е разположено на пътя от Букурещ за Търговище. Българите са се заселили на това място около 1830 г. През 1838 г. там живеят по едни данни 128, а по други – 88 български семейства (Trifonescu, G. 1973: 44; Velichi, C. N. 1965: 112). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). През 1930 г. в селото живеят 2299 души българи, които се занимават с градинарство. Стоян Романски намира през 1908 г. около 320 къщи с 395 български семейства. Преселници от селото има в гр. Търговище (около 200 къщи по данни от началото на ХХ в.) и в съседното село Комишан (двадесетина семейства). По време на анкетата през 1968 г. в селото живеят около 1000 български семейства, които много добре пазят своя диалект. Диалектът е изследван от Стойков, С. 1970. Погребалните обичаи се анализират от Васева, В. 2001. Текстове от Бълен-Сърб, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 35
Селище:
Бълѐн-Съ̀рб, Дъ̀мбовица (Băléni-Sấrbi, Dấmboviţa),
44.823° N, 25.643° E
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Цеко Семьон Ганов (71, м)
Димитър Цеко (58, м) 2 класа
Димитър Цеко младши (27, м)
Флорика Трифонова (38, ж)
Митко И. Георге (24, м)
Ница Темаря (14, м) седмокласник по време на анкетата
Диалектолози на терена:
Стойко Стойков (1912-1969)
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и налично аудио от оригиналните записи, направени на 24.10.1968
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [068]
1.1.Представяне на информатора, семейство и образование [360]
За информаторите
1.2.Земеделие [026]
Работа
1.3.Лозарство и винарство [654]
Храна
1.4.Занятие в миналото: овчарство и млекарство [493]
Работа
1.5.Обработка на вълна [498]
Облекло
1.6.Вчерашни дейности [717]
Работа
1.7.Селски развлечения [645]
Фолклор
1.8.Църква [101]
Общество
1.9.Овчарство [533]
Работа
1.10.Военна служба [417]
Общество
1.11.Овце, крави и прасета [528]
Домашни животни
1.12.Годеж [183]
Живот
2.1.Местна история [320]
Устна традиция
2.2.Градинарство [305]
Работа
2.3.Кола, плуг и шейна [088]
Инструменти
2.4.Дървета, диви животни, влечуги, насекоми [626]
Диви животни
2.5.Плодни дръвчета, птици, червеи [217]
Храна
2.6.Хранене на овцете през зимата [198]
Домашни животни
3.1.Представяне на информатора [321]
За информаторите
3.2.Спрягане на глаголи [642]
Език
4.1.Разказ на новодошъл посетител [558]
Устна традиция
4.2.Въпроси за думи и морфологични форми [177]
Език
4.3.Разказ за катастрофа [004]
Устна традиция
4.4.Спомени от училище [524]
Образование
4.5.Въпроси за думи и морфологични форми (продължение) [179]
Език
4.6.Отглеждане на деца и градинарство [245]
Растениевъдство
4.7.На училище [047]
Образование
4.8.Представяне на информатора [310]
За информаторите
4.9.Песен [543]
Фолклор
4.10.Военна служба [418]
Общество
4.11.Въпроси за думи и морфологични форми [178]
Език
5.1.Човек, змей и лисица (народна приказка) [408]
Фолклор
6.1.Училище, учители [526]
Образование
7.1.Училищни преживявания [522]
Образование
7.2.Военна служба [419]
Общество
7.3.Промени в начина на живот през годините [092]
Общество
7.4.Градинарство [235]
Храна
7.5.Земеделие [027]
Работа
7.6.Две селскостопански промени [633]
Устна традиция
7.7.За алчния човек, който убил сина си (народна приказка) [018]
Фолклор
7.8.Спомени от казармата [421]
Общество
7.9.Сватба [668]
Живот
8.1.Спомени от училище [322]
Образование
8.2.Качамак [485]
Храна
8.3.Хляб [070]
Храна
8.4.Сватба [669]
Живот
8.5.Кръщене [053]
Живот
9.1.Спомена за пътуване до България [507]
Устна традиция
9.2.Местна история [389]
Устна традиция
9.3.Промени в стандарта на живот през годините [093]
Общество
9.4.Спомени за войната [658]
Общество
10.1.За информатора [301]
За информаторите
10.2.Разговор за живота преди и сега [015]
Устна традиция
11.1.Какво се е случило през последните три дни [024]
Устна традиция
11.2.Военна служба [420]
Общество
11.3.Сегашно време на глагола 'успявам' [492]
Език
12.1.Смесени бракове и други контакти с местното население [306]
Общество
12.2.Сватба [670]
Живот
12.3.Хляб [071]
Храна
12.4.Градинарство [236]
Храна
12.5.Глупавата жена (народна приказка) [214]
Фолклор
12.6.Сеяла е Яна (народна песен) [212]
Фолклор
12.7.Йосъде Данка сакале (народна песен) [210]
Фолклор
12.8.Кикерица жаба (хумористична песен за суетната жаба) [294]
Фолклор
12.9.Ткала е Донка престилки (народна песен) [213]
Фолклор
12.10.Леле войно (хумористична народна песен) [295]
Фолклор
12.11.Оро съ вея (народна песен) [211]
Фолклор
12.12.Среща на пътя [181]
Устна традиция
12.13.Превъзпитаване на мързеливата жена (народна приказка) [095]
Фолклор
12.14.Уше криле (любовна народна песен) [392]
Фолклор
12.15.Сприятеляване в чужда среда [400]
Общество
12.16.Заклинание [299]
Фолклор
12.17.Новогодишни обичаи [001]
Календар
12.18.Коледни обичаи [000]
Фолклор
12.19.Младежки развлечения [718]
Общество
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Марта Ивайлова.
Сравнено с ръкописа от Бойко Атанасов и Олга М. Младенова.
Сравнено със звукозаписа от Марта Ивайлова.
Румънски глоси:
Тематичен индекс: Олга М. Младенова.
Последна проверка: Олга М. Младенова.
Дигитализация на архивния запис: Информационни технологии, Калгарски университет.
Първоначална обработка на аудиофайловете: Марина Михайлова.
Окончателна обработка на аудиофайловете: Стефан Стойков.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316412. Daily visits: 327.
Your visits: 42. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:11 GMT from 100.26.176.111. (idx=505)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020