Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Бѝла
Фото:
Ул. „Плопилор“ (Марта Ивайлова, 27.09.2012)
Относно селището:
Селото се споменава във връзка с български преселници през 1806–1814 г. с по-старото си име Била Чолану (Roman, L. 1984: 142), а в регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., в него са отбелязани 43 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). Г. Вайганд посещава селото през 1898 г. и отбелязва, че българските му жители са около 600 души и че една част от тях са дошли от България през 1822 г., а други са бесарабски българи, спрели в селото на път за България и останали там (Weigand, G. 1900: 118). По-късно той включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). Ст. Романски определя населението на селото като западнобългарско (Романски, С. 1914: 24). Стари хора разказват при анкетата през 1975 г., че прадедите им са от Бяла Слатина.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 33
Селище:
Бѝла, Джу̀рджу (Bíla, Giúrgiu),
44.167° N, 25.85° E
Други наименования:
Bila Ciolanu, Била Чолану, Sârbii ot Ciolanu, Сърби от Чолану, Sârbii (Ciolanu), Сърби (Чолану)
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Петра Марище (74, ж)
Раду Мануил (75, м) занаятчийско училище
Виктор Бълаше (31, м) малко ходил на училище
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Кристиан Йонеску (1943-)
Думитру Завера (1932-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и аудио от оригиналните записи, направени на 14.06.1975
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [119]
1.1.Семейство, образование и занимания на информатора [1109]
За информаторите
1.2.Въвеждане на нов информатор [1177]
За информаторите
1.3.Разговор за сватбите [992]
Живот
1.4.Дърводелие и коларство [1174]
Работа
1.5.Земеделска работа и градинарство [877]
Работа
1.6.История на заселването в Била [893]
Общество
1.7.Полска работа [1076]
Работа
1.8.Приготвяне на масло [1140]
Храна
1.9.Правене на съдове [1086]
Работа
1.10.Как се строи къща [905]
Обзавеждане
1.11.Вътрешно устройство на къщата [769]
Обзавеждане
1.12.Плодове [1068]
Храна
1.13.Видове риби и риболов [758]
Диви животни
1.14.Домашни животни и птици [805]
Домашни животни
1.15.Части на човешкото тяло [1287]
Анатомия
1.16.Преминаване през замръзналия Дунав [1188]
Устна традиция
1.17.Направа на облекло и машини за направата [973]
Облекло
1.18.За българския език и за общуването с българи [1183]
Общество
1.19.Погребални обреди [1214]
Живот
2.1.Празници [1072]
Общество
2.2.Как се прави сватбата [903]
Живот
2.3.Земеделска и полска работа [990]
Работа
2.4.За хоро и песни [1184]
Фолклор
2.5.Всекидневни дейности [1271]
Работа
2.6.Панаир [902]
Общество
2.7.Лични местоимения [953]
Език
2.8.Градинарство [783]
Храна

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316484. Daily visits: 327.
Your visits: 107. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:29 GMT from 100.26.176.111. (idx=506)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020