Чокънѐщ

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Чокънѐщ
Фото:
На ъгъла на ул. „Васкулуй“ и „Принчипала“ (М. Ивайлова, 26.9.12)
Относно селището:
Български преселници се настаняват в селото с през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 136). По данни от различни източници през 1828 г. пристигат 45 семейства от Ситово, Силистренско, през 1834 г. в селото има общо 81 семейства (329 дущи), преселници от Айдемир, Татарица, Ситово и Сребърна, Силистренско (Романски, С. 1930: 31, 413–416). Документ, осветляващ конфликт във връзка с плащането на данъци наскоро след заселването, е публикуван у Романски, С. 1930: 299–301 и Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 37–38. Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 115 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). Българите от Чокънещ взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 260). Една част от жителите се изселват през 1892–1893 г. в съседното село Андолина. Вж. също така Милетич, Л. 1903: 28; Романски, С. 1918: 250. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994. За историята на селото и обичаите вж. Гарнизов, В. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 46
Селище:
Чокънѐщ, Кълъра̀ш (Ciocănéşti, Călăráşi),
44.2° N, 27.083° E
Други наименования:
Ciocăneşti-Sârbi, Чокънещ-Сърб
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Роман Думитру (53, м) 4 класа
Вида Георге Тудоран (80, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 06.12.1972
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [518]
1.1.Представяне на информаторката [1119]
За информаторите
1.2.Сватба [1228]
Живот
1.3.Биографичен разказ [723]
Устна традиция
1.4.Родилни обичаи [1218]
Живот
1.5.Семейство и език [724]
Общество
1.6.Родилни обичаи (продължение) [1219]
Живот
2.1.Животът в миналото [858]
Устна традиция
2.2.Правене на сирене [1085]
Храна
2.3.Правене на масло [1083]
Храна
2.4.Обработка на вълната [1018]
Облекло
2.5.Тъкане [1263]
Облекло
2.6.Женско облекло [838]
Облекло
3.1.Хоро [1278]
Фолклор
3.2.Биографичен разказ [726]
Устна традиция
3.3.Хоро (продължение) [1279]
Фолклор
3.4.Облекло [1010]
Облекло
4.1.Зимнина [1280]
Храна
4.2.Дини, пъпеши [800]
Храна
4.3.Клане на овца, части на тялото на овцата [916]
Храна
4.4.Клане на прасе, части на тялото му, приготовление [917]
Храна
4.5.Кокошки, яйца, перушина [919]
Домашни животни
4.6.Градинарство [784]
Храна
4.7.Празници [1098]
Календар
5.1.Ритуали при смърт [1216]
Живот
5.2.Готвене [779]
Храна
5.3.Приготвяне на хляб [1148]
Храна
5.4.Седенки [1243]
Общество
5.5.Овчарство [742]
Работа
6.1.Представяне на нов информатор [1120]
За информаторите
6.2.Лозарство [955]
Растениевъдство
6.3.Торене [1258]
Работа
6.4.Оран [1037]
Работа
6.5.Царевица [1281]
Храна
6.6.Жито [843]
Храна
7.1.Полска работа [1077]
Работа
7.2.Видове дървета [756]
Растениевъдство
7.3.Цветя [1283]
Растениевъдство
7.4.Билки [720]
Природа
7.5.Животни и птици [840]
Диви животни
7.6.Роднини [1220]
Общество
8.1.Осветлението едно време, паленето на огън [1040]
Обзавеждане
8.2.Носенето на вода едно време [1002]
Работа
8.3.Съдове за готвене [1257]
Обзавеждане
8.4.Сън [745]
Устна традиция
8.5.Плетене [1065]
Облекло
8.6.Рибарство [1211]
Диви животни
8.7.Кола [920]
Инструменти
8.8.Шейна [1291]
Инструменти
8.9.Плуг [1070]
Инструменти
8.10.Едновремешните къщи [822]
Обзавеждане

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316481. Daily visits: 327.
Your visits: 104. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:27 GMT from 100.26.176.111. (idx=512)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020