Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Ча̀ку
Фото:
Църквата „Св. Петър и Павел“ (Марта Ивайлова 26.09.2012)
Относно селището:
Селото е основано през 1828 г. от бежанци българи от гребенските села в Силистренско. През 1828 г. се отбелязва присъствието на 45 български семейства в селото, а през 1834 г. – на 43 семейства данъкоплатци (Милетич, Л. 1902: 161; Милетич, Л. 1903: 28; Roman, L. 1984: 135; Velichi, C. N. 1965: 70, 92; Велики, К. Н., В. Трайков 1980: 395, 398). Документ, осветляващ конфликт във връзка с плащането на данъци по време на заселването, е публикуван у Романски, С. 1930: 54–55 и Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 23–24. Вайганд намира в селото през 1899 г. около 1500 български жители (Weigand, G. 1900: 119) и го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). По време на анкетата през 1972 г. там има 50–60 български семейства, но български език говорят само най-възрастните и то доста малко. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994. За историята на селото и обичаите вж. Гарнизов, В. 1994. В Косев, Д., В. Дикулеску, В. Паскалева 1965 и Kosev, D., V. Paskaleva, Vl. Diculescu 1971 името на селото е дадено като Клокул, което изглежда се дължи на неправилно разчитане на написан на ръка архивен документ, срв. Clocul – Ceacul.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 46
Селище:
Ча̀ку, Кълъра̀ш (Ceácu, Călăráşi),
44.263° N, 27.263° E
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Аника Добре (71, ж)
Васил (?, м)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Йоан Чоча (?)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 01.12.1972
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [067]
1.1.Представяне на информаторката [1112]
За информаторите
1.2.Сватба [1227]
Живот
1.3.Кръщение [943]
Живот
1.4.Празници [1088]
Календар
1.5.Колене на прасе. Части на тялото. Обработка на месото [932]
Храна
2.1.Домашни животни и птици [908]
Домашни животни
2.2.Облеклото едно време [1014]
Облекло
2.3.Станът и неговите части. Тъкане [1252]
Инструменти
2.4.Приготвяне на преждата и обработка на вълната [1017]
Работа
2.5.Обработка на млякото [1029]
Храна
2.6.Земеделска работа [880]
Работа
3.1.Приготвяне на туршии за зимата [1147]
Храна
3.2.Отглеждане на дини, пъпеши, плодове [1043]
Храна
3.3.Правене на хляб [1087]
Храна
3.4.Правене на сапун [1084]
Работа
3.5.Роднински отношения [1223]
Общество
4.1.Обредност при смърт [1034]
Живот
4.2.Празници [1089]
Календар
4.3.Части на яйцето. Насаждане на кокошка [1289]
Храна
4.4.Домашни птици и животни [972]
Домашни животни
4.5.Всекидневна дейност [762]
Работа
5.1.Седенки [1242]
Общество
5.2.Баене [719]
Фолклор
5.3.Възгледи за езика и етническата принадлежност [846]
Език
5.4.Заселване в Чаку [862]
Общество
5.5.Земеделие [870]
Работа
5.6.Къща и други постройки в двора [1253]
Обзавеждане
5.7.Видове дървета в гората [757]
Природа
5.8.Диви животни, птици [798]
Диви животни
6.1.Рецепти [1201]
Храна
6.2.Гатанка [770]
Фолклор
6.3.Животни [839]
Диви животни
6.4.Гатанка [771]
Фолклор
6.5.Части на човешкото тяло [1288]
Анатомия
6.6.Прилагателни [1169]
Анатомия
6.7.Осветление и отопление в миналото [1039]
Обзавеждане
6.8.Коситба [936]
Работа
6.9.Птици [1171]
Диви животни
6.10.Инструменти [888]
Инструменти
6.11.Каруца и частите ѝ [915]
Инструменти
6.12.На какво се е спяло едно време [971]
Обзавеждане

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 49176. Total visits: 1303971. Daily visits: 326.
Your visits: 30. Your last visit was on 18 Jun 2024 (Tue) at 05:32 GMT from 3.236.142.143. (idx=509)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020