Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Чо̀пля
Фото:
Стари къщи сред блоковете (М. Михайлова, 16.2.2012)
Относно селището:
Днес селото е в чертите на гр. Букурещ. Смята се, че е било основано от католически мисионери, които са събрали в него 200 бежанци католици през 1806 г., за да има католическият епископ легална резиденция в Букурещ. Към тях се присъединява нова група бежанци през 1828–1834 г. (Papacostea, V. 1983: 426; Roman, L. 1984: 136). Българите от Чопля взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 260). Броят на жителите в края на XIX в. е 399 души (Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902, 2: 427). Г. Вайганд посещава селото през 1899 г. (Weigand, G. 1900: 119), а Ст. Романски – през 1906 и 1908 г. и записва диалектни текстове, които много добре отразяват диалекта. Селото е включено в атласа на Г. Вайганд като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). За заселването и историята на селото вж. Милетич, Л. 1903: 86, 88, 91; Романски, С. 1930: 350–355, 369–370; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 18–20, 45–46, 49, 228; Doboş, D. 2007; за културната идентичност на жителите в наше време вж. Васева, В. 2000, Vaseva, V. 2008, Lyubenova, M. 2008; за говора на селото вж. Гуцу, О. 1965; Гуцу, О. 1966; Гуцу, О. 1968; Guţu, O. 1971; за една книжовна проява в селото вж. Mladenova, O. M. 2003-2004; за връзките със село Драгомирово, Свищовско вж. Ganeva-Raicheva, V. 2008; за народната култура и обществото в края на ХХ в. вж. Грънчарова, Е. 2008, Грънчарова, Е. 2008, Любенова, М. 2008, Васева, В. 2011.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 46
Селище:
Чо̀пля, Ѝлфов (Cióplea, Ílfov),
44.366° N, 26.119° E
Говорен тип:
Павликянски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Попѐщ-Леордѐн, Чо̀пля
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Неизвестен (?, ?)
Елена Бъдинич (11, ж) четвъртокласничка по време на анкетата
Елена Матей (14, ж) седмокласничка по време на анкетата
Гизела Йозу (32, ж)
Мъриоара Щефан (10, ж) третокласничка по време на анкетата
Магдалена Банчу (?, ж) седмокласничка по време на анкетата
Петра Александру (22, ж)
Розалия Спиридон (18, ж)
Щефания Банчу (13, ж) шестокласничка по време на анкетата
Щефана Чакъру (?, ж)
Тома Лорин (12, м) четвъртокласник по време на анкетата
Диалектолози на терена:
Георге Болокан (1925-2000)
Олимпия Гуцу (1936-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 30.05.1963, 04.06.1963, 02.10.1963
 Тема:
Тип:
1.0.Дата, селище [470]
1.1.Представяне на информатора [021]
За информаторите
1.2.Приказка за козата с трите козлета [425]
Фолклор
1.3.Представяне на информатора [287]
За информаторите
1.4.Среща с вълк [118]
Диви животни
1.5.Помощ на мама в градината [713]
Работа
1.6.Представяне на информатора [278]
За информаторите
1.7.Разходка в парка [279]
Общество
1.8.Приказка за кесията с двете пари (откъс) [664]
Фолклор
1.9.Нов информатор [997]
За информаторите
1.10.Приказка за кесията с двете пари [1160]
Фолклор
1.11.Приказка за вълка и трите агънца [1001]
Фолклор
1.12.Представяне на информаторката и биографичен разказ [1113]
За информаторите
1.13.Готвене [394]
Храна
1.14.Колене на прасето [378]
Храна
1.15.Насаждане на квачка [132]
Домашни животни
1.16.Работа в градината [441]
Работа
1.17.Представяне на информаторката и разказ за живота в училище [600]
За информаторите
1.18.Представяне на информатора [298]
За информаторите
1.19.Приказка за момичето на дядото и момичето на бабата [1055]
Фолклор
1.20.Моят вчерашен ден [079]
Работа
1.21.Нов информатор [998]
За информаторите
1.22.Годеж, сватба [774]
Живот
1.23.Тъкане [1264]
Облекло
1.24.Кръщене [942]
Живот
1.25.Празници [1090]
Календар
1.26.Ден от живота на една жена [829]
Работа
1.27.Животът на една жена [1056]
Устна традиция
1.28.Биография на мъжа на информаторката [1035]
Устна традиция
1.29.Началото на приказка за едно бездетно семейство [1144]
Фолклор
2.0.Дата, селище, диалектолози [935]
2.1.Представяне на информатора [1009]
За информаторите
2.2.Ден в живота на една ученичка [1294]
Общество
2.3.На училище [1295]
Общество
2.4.Детски игри и развлечения [1296]
Общество
2.5.Как се насажда квачката [1297]
Домашни животни
2.6.В неделя [1298]
Храна
2.7.В селското кооперативно стопанство [1299]
Работа
2.8.Църковен живот [1300]
Общество
2.9.Празници [1301]
Календар
2.10.Сватба [1302]
Живот
2.11.Традиционни младежки забави [1303]
Общество
2.12.Представяне на информатора [1304]
За информаторите
2.13.Приказка за дъщерята, която обичала баща си като солта [1305]
Фолклор
2.14.Приказка за златните ябълки [1306]
Фолклор
3.0.Дата, селище, диалектолози [1307]
3.1.Представяне на информатора и биографичен разказ [1114]
За информаторите
3.2.Ежедневна домашна работа [832]
Работа
3.3.Рецепта [1198]
Храна
3.4.Земеделска работа в колективното стопанство [874]
Работа
3.5.Лозарство и винарство [959]
Храна
3.6.Ежедневна домашна работа [833]
Работа
3.7.Някогашното женско облекло [1003]
Облекло
3.8.Представяне на нов информатор [1126]
За информаторите
3.9.Биографичен разказ [728]
Устна традиция
3.10.Шиене [1292]
Облекло
3.11.Туршии [1260]
Храна
3.12.Рецепти [1202]
Храна
3.13.Превод на думи [1101]
Език
3.14.Роднинска терминология [1222]
Общество
3.15.Превод на думи [1102]
Език
3.16.Строене на къща [1256]
Обзавеждане
3.17.Превод на думи [1103]
Език
3.18.Спрежение на различни глаголи, отделни изречения [1251]
Език
3.19.Числителни [1290]
Език
3.20.Изречения [886]
Език
3.21.Притежателни местоимения [1170]
Език
3.22.Изречения [887]
Език
3.23.Представяне на нов информатор [1127]
За информаторите
3.24.История [891]
Устна традиция
3.25.Друга история [1066]
Устна традиция
4.1.Приказка за кесията с двете пари [806]
Фолклор
4.2.Приказка за вълка и трите козлета [814]
Фолклор
4.3.Приказка за дядо и ряпа [815]
Фолклор
4.4.Приказка за сиромах, гълъбица и змия [808]
Фолклор
4.5.Приказка за селянина и мечката, които станали съдружници [809]
Фолклор
4.6.Приказка за селянина който ходил на лов за тигри с благородниците [810]
Фолклор
4.7.Изречения [807]
Език
4.8.Приказка за бедния човек, който имал един килим [811]
Фолклор
4.9.Приказка за тримата братя, които баща им пратил да си търсят късмета [812]
Фолклор
4.10.Приказка за белия арапин [813]
Фолклор
5.1.Годеж, сватба [775]
Живот
5.2.Коледа, Великден [927]
Календар
5.3.Ежедневна домашна работа [834]
Работа
5.4.Приказка за Пепеляшка [1164]
Фолклор
5.5.Приказка за доброто заварено и лошото доведено момиче [816]
Фолклор
6.1.Приказка за кесията с двете пари [1161]
Фолклор
6.2.Какво правих вчера [871]
Работа
6.3.Сватба [1229]
Живот
6.4.Земеделска работа [872]
Работа
6.5.Биографичен разказ [743]
Устна традиция

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316382. Daily visits: 327.
Your visits: 13. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:25 GMT from 100.26.176.111. (idx=514)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020