Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Хота̀реле
Фото:
Административна сграда (Марта Ивайлова, 27.09.2012)
Относно селището:
Българите се заселват в селото през 1828 г. В края на XIX в. селото има 3585 жители, предимно „сърби“, които се занимават с градинарство (Alessandrescu, C. 1892: 212–213; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 3: 744). През 1906 г. Ст. Романски получава от информатори-българи в съседното село Херъщ сведения за наличието на 50–60 къщи българи в Хотареле, които са се преселили там от Херъщ през 1863 г. (Жечев, Н. 1983: 56; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 229). За впечатленията на чиновник от българското посолство, посетил селото през 1942 г., вж. Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 338. По време на анкетата през 1974 г. в селото има около 150 български къщи.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 46
Селище:
Хота̀реле, Джу̀рджу (Hotárele, Giúrgiu),
44.183° N, 26.367° E
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Неизвестен (?, ?)
Йенчу Неделку (76, м) неграмотен
Сава Неделку (77, ж)
Симеон Щефан (40, м) 6 класа
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 24.05.1974
 Тема:
Тип:
1.0.Дата, селище, диалектолози [1327]
1.1.Представяне на информатора [727]
За информаторите
1.2.Лозарство, вино ракия и грозде [1328]
Работа
1.3.Царевица [1329]
Работа
1.4.Жито [1330]
Работа
1.5.Вършитба [1331]
Работа
1.6.Люцерна [1332]
Работа
1.7.Бране на царевица [1333]
Работа
1.8.Нов информатор се намесва [1334]
За информаторите
1.9.Какво се работи през зимата [1335]
Работа
1.10.Седенки [1336]
Общество
1.11.Колене на прасето. Части на тялото [1337]
Храна
1.12.Добитък и млечни продукти [1338]
Домашни животни
1.13.Домашни птици [1339]
Домашни животни
1.14.Градина [1340]
Растениевъдство
1.15.За къщите [1341]
Обзавеждане
1.16.Кладенци [1342]
Работа
1.17.Облекло [1343]
Облекло
2.1.В гората [1344]
Природа
2.2.Селскостопански постройки [1345]
Домашни животни
2.3.Коледа и Нова година [1346]
Календар
2.4.Празници [1347]
Календар
2.5.Местна история [1348]
Общество
2.6.Хора и песни [1349]
Фолклор
2.7.Църква [1350]
Общество
2.8.Военна служба [1351]
Общество
2.9.Общуване с други български села [1352]
Общество
2.10.Оран [1353]
Работа
2.11.Кола [1354]
Инструменти
2.12.Къща [1355]
Обзавеждане
2.13.Разказване на приказки [1356]
Фолклор
2.14.Ловене на риба [1357]
Диви животни
2.15.Представяне на информатора [1358]
За информаторите
2.16.Сватба [1359]
Живот
2.17.Седянка [1360]
Общество
2.18.Кръщене [1361]
Живот
2.19.Погребални обичаи [1362]
Живот
2.20.Обреди за дъжд [1363]
Фолклор
2.21.Лазаруване, буенец [1364]
Фолклор
3.1.Готвене [1365]
Работа
3.2.Роднински отношения [1366]
Общество
3.3.Колене на кокошка [1367]
Храна
3.4.Части на тялото [1368]
Анатомия
3.5.Тъкачен стан [1369]
Инструменти
3.6.Прежда [1370]
Облекло
3.7.В кухнята [1371]
Храна
3.8.Панаир [1372]
Общество

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316486. Daily visits: 327.
Your visits: 109. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:30 GMT from 100.26.176.111. (idx=519)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020