Урзику̀ца

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Урзику̀ца
Фото:
Селски къщи (Марта Ивайлова, 28.09.2012)
Относно селището:
Селото се споменава във връзка с българската преселническа вълна от 1806–1814 г. под името Урзикуцъ де Жос (Roman, L. 1984: 134). По данни от 1830 г. в селото има само две български семейства (Романски, С. 1930: 100), а в регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., вече се документира присъствието на 152 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 111). Г. Вайганд посещава селото през 1898 г. и отбелязва, че цялото му население е българско (Weigand, G. 1900: 117). По-късно той го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). По време на анкетата през 1969 г. половината от населението на селото, по това време около 2000 души, е българско. Доскоро преди това смесените бракове с околното румънско население са били рядкост. Старите хора споменават роднински връзки на жителите с конкретни села в Ломско, Оряховско и Монтанско. Езиковите данни обаче навеждат на мисълта, че повечето преселници са били от по-западни български територии. Вж. за диалекта и Младенова, Д. 2007. Текстове от Урзикуца, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 45
Селище:
Урзику̀ца, До̀лж (Urzicúţa, Dólj),
44.012° N, 23.54° E
Други наименования:
Urzicuţa de Jos, Урзикуца де Жос
Говорен тип:
Видинско-ломски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Поя̀на Ма̀ре, Урзику̀ца
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Александре Илиов (63, м) 5 класа
Флорика Игнат (68, ж) не е ходила на училище
Флоря И. Въкъреску (76, м) 3 класа
Мита Танчу (83, ж) не е ходила на училище
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и налично аудио от оригиналните записи, направени на 04.12.1969, 05.12.1969
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [471]
1.1.Представяне на информатора: име, възраст и образование [362]
За информаторите
1.2.Овчарство [532]
Домашни животни
1.3.Земеделие [037]
Работа
1.4.Домашни животни [172]
Домашни животни
1.5.Празници [266]
Календар
2.1.Празници (продължение) [267]
Календар
2.2.Среща с мечка [182]
Диви животни
2.3.Друга среща с мечка [045]
Диви животни
2.4.Видове дървета [367]
Диви животни
2.5.Жътва, вършитба и смилане на брашно [249]
Храна
2.6.Предене и тъкане [546]
Облекло
3.1.Представяне на информатора [343]
За информаторите
3.2.Сватба [683]
Живот
3.3.Предене и тъкане [547]
Инструменти
3.4.Кръщене [061]
Живот
3.5.Как се прави хляб [291]
Храна
3.5.Билингвизъм [066]
Език
3.7.Плетене, облекло [111]
Облекло
3.8.Посещение на Мъглавита [648]
Общество
3.9.Разговор за роднините [568]
Общество
4.1.Представяне на информатора [344]
За информаторите
4.2.Сватба [684]
Живот
4.3.Кръщене [062]
Живот
4.4.Шетане [277]
Работа
4.5.Вършитба [614]
Работа
4.6.Домашни птици [491]
Домашни животни
4.7.Готвене [112]
Храна
4.8.Правене на юргани [505]
Обзавеждане
4.9.Облекло [138]
Облекло
4.10.Общуване [161]
Фолклор
4.11.Обработка на вълната [496]
Облекло
4.12.Въпроси за граматически форми [180]
Език
5.1.За семейството на информатора [020]
Общество
5.2.За къщата на информатора [022]
Обзавеждане
5.3.Правене на сапун [404]
Работа
5.4.Осветлението в миналото [399]
Обзавеждане
5.5.Правене на сламени дюшеци [405]
Обзавеждане
5.6.Готвене [139]
Храна
5.7.Фасул и царевица [064]
Храна
5.8.Гъби [432]
Храна
5.9.Плодове [216]
Храна
5.10.Консервиране на месо [130]
Храна
6.1.Представяне на информатора и семейството му [361]
За информаторите
6.2.Поминък на информатора: строителство [445]
Работа
6.3.Земеделие [038]
Работа
6.4.Колата и нейните части [580]
Инструменти
6.5.Коситба [429]
Работа
6.6.Шейни [541]
Инструменти
6.7.Типичното домакинство в миналото [460]
Общество
6.8.Лов и риболов [206]
Диви животни
6.9.Погребение [230]
Живот
6.10.Народни обичаи и песни [293]
Фолклор
6.11.Кръщене [099]
Живот
6.12.Други обичаи [463]
Фолклор
6.13.Роднински отношения и роднинска терминология [374]
Общество
6.14.Утрешни и вчерашни задължения [622]
Работа
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Бойко Атанасов.
Сравнено с ръкописа от Олга М. Младенова.
Сравнено със звукозаписа от Иван Радев.
Румънски глоси:
Тематичен индекс: Олга М. Младенова.
Последна проверка: Олга М. Младенова.
Дигитализация на архивния запис: Информационни технологии, Калгарски университет.
Първоначална обработка на аудиофайловете: Марина Михайлова.
Окончателна обработка на аудиофайловете: Стефан Стойков.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316383. Daily visits: 327.
Your visits: 14. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:27 GMT from 100.26.176.111. (idx=534)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020