Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Удѐн
Фото:
На главната улица (Марта Ивайлова, 28.09.2012)
Относно селището:
Селото се споменава под название Сърби от Уден във връзка с българската преселническа вълна от 1806–1814 г. (Roman, L. 1984: 143). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 37 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). В края на XIX в. жителите са обозначени като „сърби и българи“, които живеят изолирано от околното румънско население и имат като основен поминък градинарството (Antonescu-Remuşi, P. S. 1890: 284). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). Ст. Романски определя населението като западнобългарско (Романски, С. 1914: 24).
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 45
Селище:
Удѐн, Телѐорман (Udéni, Teléorman),
44.472° N, 25.383° E
Други наименования:
Sârbii ot Udeni, Сърби от Уден
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Думитра Михай (85, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Кристиан Йонеску (1943-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 05.06.1975
 Тема:
Тип:
1.0.Дата, селище, диалектолози [1308]
1.1.Представяне на информатора [1309]
За информаторите
1.2.Сватба [1310]
Живот
1.3.Храната в миналото [1311]
Храна
1.4.Тъкане [1312]
Работа
1.5.Облеклото в миналото [1313]
Облекло
1.6.Работа по полето [1314]
Работа
1.7.Страшна история с крава [1315]
Устна традиция
1.8.Насаждане на квачки. Части на яйцето [1316]
Домашни животни
1.9.Наблюдение над езика [1317]
Език
1.10.Млечни продукти [1318]
Храна
1.11.Как се коли прасето [1319]
Храна
1.12.Туршии [1320]
Храна
2.1.Земеделие [1321]
Работа
2.2.За живота [1322]
Устна традиция
2.3.Седенки [1323]
Общество
2.4.Оплаквания [1324]
Общество
2.5.Какво ще правиш утре? [1325]
Работа
2.6.Сарми [1326]
Храна

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316454. Daily visits: 327.
Your visits: 78. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:01 GMT from 100.26.176.111. (idx=533)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020