Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Търна̀ва
Фото:
Изглед към селото (Марта Иавайлова, 30.09.2012)
Относно селището:
Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 37 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 111). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). По данни от архива на Ст. Романски в селото има преселници от близките български села Перишор (40 семейства, дошли през 1828–1829 г.) и Бъилещ (30 семейства, дошли през 1864 г.). През 1918 г., когато той посещава селото, в него има общо 140 къщи, от които 120 са български. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 45
Селище:
Търна̀ва, До̀лж (Târnáva, Dólj),
44.179° N, 23.552° E
Говорен тип:
Цибришко-огостенски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бребѐн-Съ̀рб, Бъилѐщ, Караванѐц, Котя̀на, Търна̀ва
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Георге Ценку (83, м)
Неизвестен (?, ?)
Тудор Ценку (72, м) 4 класа
Лянка на Влъкана и Трифун (86, ж) не е ходила на училище, неграмотна
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Вирджил Нестореску (1929-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 31.10.1970
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [050]
1.1.Представяне на информатора [342]
За информаторите
1.2.Земеделие и градинарство [039]
Работа
1.3.Скотовъдство [091]
Домашни животни
1.4.Колене на агне и прасе [380]
Храна
1.5.Празници [265]
Календар
2.1.Облекло [109]
Облекло
2.2.Тъкане [662]
Инструменти
2.3.Обработка на вълна [501]
Облекло
2.4.В гората [629]
Диви животни
2.5.Обреди при смърт и погребение [165]
Живот
3.1.Представяне на информатора и семейството му [355]
За информаторите
3.2.Сватбени обреди [689]
Живот
3.3.За езика [459]
Език
3.4.Родилни обичаи [520]
Живот
3.5.Обработка на конопа [494]
Облекло
3.6.Вълна и тъкане [705]
Облекло
4.1.Хляб и качамак [073]
Храна
4.2.Разделение на труда: мъжка и женска работа [171]
Общество
4.3.Хляб от царевично брашно [395]
Храна
4.4.Роднински отношения [373]
Общество
4.5.За живота [127]
Общество
4.6.Местна кухня [386]
Храна
4.7.За живота (продължение) [194]
Общество
5.1.Младежко общуване [709]
Общество
5.2.Земеделска работа [036]
Работа
5.3.Лозарство, винарство и ракиджийство [657]
Храна
6.1.Представяне на информатора и семейството му [357]
За информаторите
6.2.Колата и плуга [467]
Инструменти
6.3.Къщата [584]
Обзавеждане
6.4.Всекидневни дейности [152]
Работа
6.5.Работа на полето [707]
Работа
7.1.Приказка за братче и сестриче, изоставени в гората [565]
Фолклор
7.2.Приказка за един богаташ, който не знаел къде е Бог [566]
Фолклор
7.3.Кошничарство [292]
Работа
7.4.Питомни гълъби [174]
Домашни животни
7.5.Цветя [209]
Растениевъдство
7.6.Диви животни [693]
Диви животни

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316401. Daily visits: 327.
Your visits: 31. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:59 GMT from 100.26.176.111. (idx=532)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020