Търго̀вище

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Търго̀вище
Фото:
Баба Елена пред дома си (Марина Михайлова, 20.7.2012)
Относно селището:
Така наречената „сръбска“ махала на гр. Търговище е известна от 1810 г. В града има и по-отдавнашни преселници: отпреди 1739 г. и от 1793–1806 г. (Врабие, Э. 1963: 199; Roman, L. 1984: 133–134). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 57 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 112). Запазени са документи за дейността на български търговци в града (Kosev, D., V. Paskaleva, Vl. Diculescu 1971: 325). През 1851 г. много българи се преселват от Бълен-Сърб в югоизточните покрайнини на Търговище (днес квартал Матей Басараб) и купуват имоти по течението на р. Яломица (Trifonescu, G. 1973: 27). Г. Вайганд включва града в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). Както при посещението на Ст. Романски, така и по време на анкетата през 1969 г. основен поминък на българите е градинарството, което допринася те да пазят обичаите и езика си. Краеведски материали за българите в Търговище вж. в Grasu, S. 2000; Tufeanu, M. 2006; Нягулов, Б. 2007.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 45
Селище:
Търго̀вище, Дъ̀мбовица (Târgóvişte, Dấmboviţa),
44.924° N, 25.457° E
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Тудора Цоку (?, ж)
Думитру Дику (77, м)
Думитру (14, м) осмокласник по време на анкетата
Думитру Петре (50, м)
Флоря А. Тоадер (64, м)
Харалампе (?, м)
Иван Илия Сетку (?, м)
Марин Цоку (?, м)
Неизвестен (?, ?)
Диалектолози на терена:
Георге Болокан (1925-2000)
Вирджил Нестореску (1929-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 13.10.1964
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [364]
1.1.Представяне на информатора [1107]
За информаторите
1.2.Заселването в Търговище [863]
Общество
1.3.Градинарство и земеделие [1078]
Работа
1.4.Как се строи къща, устройство на къщата [907]
Обзавеждане
1.5.Заселването в Търговище [864]
Общество
1.6.Селската църква [1247]
Общество
1.7.История на църквата [1254]
Устна традиция
1.8.Представяне на нов информатор [1125]
За информаторите
1.9.Празници [1095]
Календар
1.10.Представяне на нов информатор [1123]
За информаторите
1.11.Разговор за войната [1180]
Общество
1.12.Празници [1096]
Календар
1.13.Историята на селото [895]
Общество
2.1.Военни спомени [087]
Устна традиция
2.2.Българска народна песен [081]
Фолклор
2.3.Представяне на нов информатор [365]
За информаторите
2.4.Приказка за дъщерите на един дядо и една баба [289]
Фолклор
2.5.Приказка за кокошката на бабата и петела на дядото [475]
Фолклор
2.6.Числителни [243]
Език
2.7.Представяне на нов информатор [069]
За информаторите
2.8.Приказка за козата и трите козлета (недовършена) [625]
Фолклор
2.9.Приказка за козата и трите козлета [581]
Фолклор
2.10.Представяне на нов информатор [1049]
За информаторите
2.11.За селището и околностите [1282]
Общество
2.12.Занятие на информатора [761]
Работа
2.13.Представяне на нов информатор [1079]
За информаторите
2.14.Колата и нейните части [954]
Инструменти
2.15.Плугът и неговите части [842]
Инструменти
2.16.Коса, косене и сено [1168]
Инструменти
2.17.Жито [1057]
Работа
2.18.Царевица [934]
Работа
2.19.Представяне на нов информатор [439]
За информаторите
2.20.Хляб [268]
Храна
2.21.Приготвяне на храна и туршии [288]
Храна
2.22.Обработка на вълната и тъкане [621]
Работа
2.23.Насаждане на квачка [725]
Домашни животни
2.24.Сватбени обичаи [744]
Живот
2.25.Родилни обичаи [596]
Живот
2.26.Колене на прасе [403]
Храна
2.27.Великден [017]
Календар
2.28.Маджун [894]
Храна
2.29.Сирене и извара [817]
Храна
2.30.Зимнина [795]
Храна
2.31.Колене на кокошка [327]
Храна
2.32.Шетане през зимата [328]
Работа

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316407. Daily visits: 327.
Your visits: 37. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:06 GMT from 100.26.176.111. (idx=501)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020