Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Стоенѐщ
Фото:
Насред село (Марта Ивайлова, 29.09.2012)
Относно селището:
Български преселници се настаняват в селото през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 140). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г. , отбелязва присъствието там на 60 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 112). Българите от Стоенещ взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 258). Г. Вайганд преценява при посещението си през 1898 г., че около две трети от населението е българско, и по-късно включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1900: 117; Weigand, G. 1909: к. 67). По сведения от различни източници българското население произхожда от селищата около Бяла Слатина; Сираково, Белослатинско; Крушовене Ставерци и Хърлец, Оряховско; Долни Дъбник, Махалата и Славовица, Плевенско (Романски, С. 1935: 84; Младенов, М. С. 1993: 44). По време на анкетата през 1969 г. в селото живеят около 300 семейства. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 44-45
Селище:
Стоенѐщ, О̀лт (Stoenéşti, Ólt),
44.107° N, 24.498° E
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Марин Наку (59, м) 5 класа
Стерие Наку (62, м) 3 класа
Неизвестен (?, ?)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 05.12.1969
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище [402]
1.1.Представяне на информатора, семейство [1118]
За информаторите
1.2.Сезонна селскостопанска работа [1244]
Работа
1.3.Обработка на лена [1026]
Растениевъдство
1.4.Обработка на конопа [1024]
Растениевъдство
1.5.Жътва [844]
Работа
1.6.Вършитба и оран [768]
Инструменти
1.7.Обиране на реколтата [1005]
Храна
1.8.Сеитба [1245]
Работа
2.1.Устройството на колата [1275]
Инструменти
2.2.Устройство на плуга [1273]
Инструменти
2.3.Устройство на шейната [1274]
Инструменти
2.4.Дървета в гората [819]
Диви животни
2.5.Рибарство [1212]
Диви животни
2.6.Диви животни и птици [797]
Диви животни
2.7.Отглеждане на биволи, крави и овце [1044]
Домашни животни
2.8.Преработка на млякото [1033]
Храна
3.1.Пазар [1059]
Общество
3.2.Отглеждане и колене на прасета [1041]
Домашни животни
3.3.Колене на агне [930]
Храна
3.4.Отглеждане на домашни птици [1045]
Домашни животни
4.1.Представяне на нов информатор [1132]
За информаторите
4.2.Празници [1093]
Календар
4.3.Животни [841]
Диви животни
4.4.Лозя и плодови дръвчета, правене на ракия [1027]
Растениевъдство
4.5.Сватба [1236]
Живот
4.6.Облекло [1012]
Облекло
5.1.Тъкане, устройство на стан [1267]
Инструменти
5.2.Кръщене [945]
Живот
5.3.Погребение [1073]
Живот
6.1.Къщата – устройство, как се строи [948]
Обзавеждане
6.2.Отглеждане на зеленчук в градината [1046]
Храна
6.3.Рецепти [1205]
Храна
6.4.Мелене на житото [967]
Храна
6.5.Обработка на вълната [1019]
Облекло
6.6.Ежедневната работа [835]
Работа
6.7.Как се е носело вода едно време [896]
Работа
6.8.Броене [750]
Език

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316381. Daily visits: 327.
Your visits: 12. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:24 GMT from 100.26.176.111. (idx=531)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020