Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Спътърѐй
Фото:
Църквата и гробището (Марта Ивайлова, 29.09.2012)
Относно селището:
Заселването със западнобългарско население (и по-конкретно от Ореховица и Славовица, Плевенско) е ставало на вълни, например има данни за 1810, 1828 и 1829 г. (Roman, L. 1984: 142; Velichi, C. N. 1965: 107; Велики, К. Н., В. Трайков 1980: 275). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието на 29 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). В края на XIX в. в селото има 1137 жители, повечето българи, които пазят езика и обичаите си (Georgescu, P. 1897: 235). Г. Вайганд посещава селото през 1898 г. (Weigand, G. 1900: 118) и го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). Ст. Романски намира през 1908 г. около 300 къщи в селото, предимно български.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 44
Селище:
Спътърѐй, Телѐорман (Spătăréi, Teléorman),
43.889° N, 25.132° E
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Тина Стелияна Дугяну (79, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Кристиан Йонеску (1943-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 06.06.1975
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора [1373]
За информаторите
1.2.Сватба [1374]
Живот
1.3.На воденица [1375]
Работа
1.4.Качамак [1376]
Храна
1.5.Хляб [1377]
Храна
1.6.Облекло [1378]
Облекло
1.7.Тъкане [1379]
Работа
1.8.Млечни продукти [1380]
Храна
1.9.Какво се е тъчало? [1381]
Работа
1.10.Квачка [1382]
Домашни животни
1.11.Сарми [1383]
Храна
1.12.Боб [1384]
Храна
1.13.Туршия [1385]
Храна
1.14.Градина [1386]
Работа
1.15.Земеделие [1387]
Работа
1.16.За езика [1388]
Език
1.17.Празнуване на Нова година [1389]
Календар
1.18.Колене на прасето. Части на тялото [1390]
Календар
1.19.Постене [1391]
Календар
1.20.Вълна [1392]
Домашни животни
1.21.Тъкане [1393]
Облекло
1.22.Домашни животни [1394]
Домашни животни
1.23.Разказване на приказки [1395]
Фолклор
1.24.Погребални обреди [1396]
Живот
1.25.Сапун [1397]
Работа
1.26.Работа в полето [1398]
Работа
1.27.Планове за утре [1399]
Общество
1.28.Вчера [1400]
Работа
1.29.Яйце [1401]
Храна
1.30.Говори ли се тука български? [1402]
Език
1.31.Диви животни [1403]
Диви животни
1.32.Домашни животни и птици [1404]
Домашни животни
1.33.Дървета [1405]
Природа
1.34.Роднинска терминология [1406]
Общество
1.35.Кръщене [1407]
Живот
2.1.Детски развлечения [1408]
Общество
2.2.Обреди за дъжд [1409]
Общество
2.3.Лазаруване [1410]
Общество
2.4.На воденица [1411]
Работа
2.5.Риба [1412]
Диви животни
2.6.Панаир [1413]
Общество
2.7.Части на тялото [1414]
Анатомия
2.8.Покъщнина [1415]
Обзавеждане

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316453. Daily visits: 327.
Your visits: 77. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:00 GMT from 100.26.176.111. (idx=530)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020