Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Пу̀нтя де Грѐч
Фото:
Ул. „Бисеричи“ (Марина Михайлова, 18.7.2012)
Относно селището:
Селото се споменава във връзка с българската преселническа вълна през 1806–1814 г. с името Сърби от Пунтя де Греч (Roman, L. 1984: 143). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 66 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). Смята се, че значителна част от българите идват в селото през 1812 г. от Оряховско, Плевенско и Великотърновско (Velichi, C. N. 1963: 41). Г. Вайганд посещава селото през 1898 г. (Weigand, G. 1900: 118) и го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67).. През втората половина на ХХ в. в селото има около 340 български семейства. Основен поминък е градинарството. Силна е тенденцията за изселване на младото поколение в градовете.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 43
Селище:
Пу̀нтя де Грѐч, Дъ̀мбовица (Púntea de Gréci, Dấmboviţa),
44.646° N, 25.31° E
Други наименования:
Puntea cu Greci, Пунтя ку Греч, Sârbii ot Puntea de Greci, Сърби от Пунтя де Греч
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Гергина Божин (11, ж)
Гергина Иван (?, ж)
Илие Паун (67, м)
Лазар Петре (34, м)
Младен Петре (11, м)
Неизвестен (?, ?)
Тудора Тома (35, ж)
Анджелу Вана (11, м)
Веля на Йон (10, м)
Диалектолози на терена:
Георге Болокан (1925-2000)
Вирджил Нестореску (1929-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 22.10.1964
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора [333]
За информаторите
1.2.Градинарство [639]
Храна
1.3.Сватба [681]
Живот
1.4.Раждане [096]
Живот
1.5.Празници [262]
Календар
2.1.Представяне на информатора [334]
За информаторите
2.2.Колене на прасето [539]
Храна
2.3.Рецепти [140]
Храна
2.4.Отглеждане на пилета [075]
Домашни животни
2.5.Лозарство [652]
Растениевъдство
2.6.Отглеждане на коноп [142]
Растениевъдство
2.7.Обработка на вълната [500]
Облекло
3.1.Празници [263]
Календар
3.2.За гълъбите [016]
Домашни животни
3.3.За къщите [014]
Обзавеждане
3.4.Тъкане [663]
Обзавеждане
3.5.Чистене за Великден [176]
Работа
3.6.Обработка на млякото [154]
Храна
3.7.Баница [472]
Храна
4.1.Представяне на информатора [335]
За информаторите
4.2.Автобиографичен разказ [049]
Устна традиция
4.3.Лов [297]
Диви животни
5.1.Представяне на информатора [336]
За информаторите
5.2.За къщите [286]
Обзавеждане
5.3.Градинарство [241]
Храна
5.4.Земеделие [035]
Работа
5.5.Празници [264]
Календар
5.6.Сватба [682]
Живот
5.7.Погребение [229]
Живот
5.8.Спомени от войниклъка [510]
Общество
5.9.Местна география [387]
Природа
5.10.Произход на селото [461]
Устна традиция
5.11.Промени в музиката, танца и облеклото [094]
Общество
5.12.Колело за напояване [586]
Инструменти
5.13.Колата и нейните части [579]
Инструменти
5.14.Шейната и нейните части [604]
Инструменти
5.15.Плугът [593]
Инструменти
5.16.Сенокос [503]
Работа
5.17.Правене на метли [398]
Обзавеждане
5.18.За живота през зимата [382]
Общество
5.19.Брана (грапа) [582]
Инструменти
5.20.Жетва [248]
Храна
5.21.Животновъдство [274]
Домашни животни
5.22.Двор [612]
Обзавеждане
5.23.На пазар [048]
Общество
6.1.Представяне на информатора [338]
За информаторите
6.2.Приказка за един човек [556]
Фолклор
6.3.Приказка за едно дете [555]
Фолклор
6.4.Представяне на информатора [337]
За информаторите
6.5.Приказка за човек, преоблечен като дете (?) [557]
Фолклор
7.1.Представяне на информатора [339]
За информаторите
7.2.Приказка за Пъкала [005]
Фолклор
8.1.Представяне на информатора [340]
За информаторите
8.2.Приказка за един петел [009]
Фолклор
8.3.Приказка за едно момиче, което останало сираче [010]
Фолклор
8.4.Приказка за козата и нейните козлета [007]
Фолклор
9.1.Представяне на информатора [341]
За информаторите
9.2.Приказка за един петел [008]
Фолклор
9.3.Приказка за приключенията на едно малко момче [011]
Фолклор
9.4.Числителни имена [437]
Език

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316406. Daily visits: 327.
Your visits: 36. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:05 GMT from 100.26.176.111. (idx=529)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020