Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Поя̀на Ма̀ре
Фото:
Центърът (Марта Ивайлова, 30.09.2012)
Относно селището:
Това е едно от големите селища с българско население. Нанесено е на карти от 1722 и 1791 г. (Ceauşescu, A. 2008: 47, 50). Българско население се настанява през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 134). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва, че там живеят 140 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 111). Българите от Пояна Маре взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 258). През XIX век някои семейства се изселват в селата Чуперчени Ной, Голенц, Деса и Басараб. В края на XIX век селото има 7734 жители, мнозинството от които са „българи и сърби“ (Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 5: 26). Селото е посетено от Г. Вайганд през 1898 г., който по-късно го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1900: 117; Weigand, G. 1909: к. 67). При посещението си през 1908 г. Ст. Романски установява, че населението е по потекло от видинските села Извор, Ботево, от Грамада, Кулско, от Воднянци, Белоградчишко и от Бъзовец, Ломско. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 43
Селище:
Поя̀на Ма̀ре, До̀лж (Poiána Máre, Dólj),
43.922° N, 23.062° E
Говорен тип:
Видинско-ломски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Поя̀на Ма̀ре, Урзику̀ца
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Петраке Бочов (76, м) 2 години и половина ходил на училище
Неизвестен (?, ?)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Вирджил Нестореску (1929-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 30.10.1970
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [788]
1.1.Представяне на информатора и семейството му [354]
За информаторите
1.2.Занятие на информатора: земеделие [454]
Работа
1.3.Роднински отношения [371]
Общество
1.4.Лозарство, винарство и ракиджийство [651]
Растениевъдство
1.5.В зеленчуковата градина [606]
Храна
1.6.Поминък на информатора и неговите синове [446]
Работа
1.7.Облекло [107]
Облекло
1.8.Домашни животни [554]
Домашни животни
2.1.Сватба [680]
Живот
2.2.Кръщене [060]
Живот
2.3.Празници [261]
Календар
2.4.Овчарство [531]
Домашни животни
2.5.Готвене [137]
Храна
2.6.Роднински отношения [372]
Общество
3.1.Представяне на информатора [358]
За информаторите
3.2.За къщите [285]
Обзавеждане
3.3.Спомени от младежките години на информатора [435]
Живот
3.4.Погребение [228]
Живот
3.5.Приказка [006]
Фолклор
3.6.Истинска случка [002]
Устна традиция
3.7.В гората [043]
Диви животни
3.8.Селска топонимия [623]
Език
4.1.Шетане [098]
Работа
4.2.Колата и нейните части [578]
Инструменти
4.3.Предбрачни отношения [585]
Общество

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316404. Daily visits: 327.
Your visits: 34. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:04 GMT from 100.26.176.111. (idx=528)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020