Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Попѐщ-Леордѐн
Фото:
Изглед към гробището (Валентина Васева, 2009)
Относно селището:
Това се две села, обединени в едно: Попещ-Павликен, известно и под старо име Кондурату, и Леорден-Сърб, което по-рано се е наричало Кула и е било на друго място. Селата са известни отпреди 1739 г. (Roman, L. 1984: 136, 137). Населението се състои от българи-католици. Спиридон Палаузов се отзовава за Попещ като за голямо и богато селище, населено от българи-павликяни (Палаузов, С. Н. 1859: 19–20; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 78). За заселването в различни източници се дават различни сведения. Според едни източници жителите са дошли от Банат, според други – от България, след престой в Чопля (Alessandrescu, C. 1892: 316–317; Петрович, Е., Е. Врабие 1963: 110–111). Имат роднини в с. Винга (Банат). Потеклото на някои родове се води от Трънчовица, Никополско, Белене и Лъжене (днес Малчика), Свищовско. Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва, че в Леорден живеят 12 семейства „сърби“, а в Попещ (Кондурату) – 70 (Velichi, C. N. 1965: 113). Българите от Попещ-Леорден взимат дейно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 259). Вайганд посещава Попещ и Леорден-Сърб през 1899 г. (Weigand, G. 1900: 119) и ги включва в атласа си като селища с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). През 1906 г. Ст. Романски намира 254 български семейства в Попещ, потомци на преселници от 1828 г. от Ореш, Свищовско (Жечев, Н. 1983: 55; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 228). Вж. подробно за историята на селото Dulciu, D. T. 2001; Doboş, D. 2008; за културната идентичност на жителите в наше време Vaseva, V. 2008, Lyubenova, M. 2008, Гарнизов, В. 1994, Васева, В. 2000; за говора на селото Петрович, Е., Е. Врабие 1963, Петрович, Е., Е. Врабие 1965; за връзките със село Драгомирово, Свищовско Ganeva-Raicheva, V. 2008; за погребалните обичаи Васева, В. 2001; за народната култура в края на ХХ в. вж. Васева, В. 2011, Грънчарова, Е. 2008. Документ относно проблеми във връзка с назначаването на свещеник в селото през 1925 г. е публикуван в Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 263. За впечатленията на чиновник от българското посолство, посетил селото през 1942 г., вж. Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 337.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 42-43
Селище:
Попѐщ-Леордѐн, Ѝлфов (Popéşti-Leordéni, Ílfov),
44.381° N, 26.152° E
Други наименования:
Leordeni-Sârbi, Леорден-Сърб, Popeşti-Pavlicheni, Попещ-Павликен, Conduratu, Кондурату, Cula, Кула
Говорен тип:
Павликянски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Попѐщ-Леордѐн, Чо̀пля
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Ана Йозу (11, ж) четвъртокласничка по време на анкетата
Ана Рафаелу (?, ж) третокласничка по време на анкетата
Дуча Финку (?, ж)
Екатерина Маня (35, ж)
Йон Марку (10, м) третокласник по време на анкетата
Иван Костя (10, м) третокласник по време на анкетата
Иванка Петре (12, ж)
Катерина Маре (35, ж)
Мария Бана (?, ж)
Мария Катерина (?, ж)
Маргарита Парапуш (9, ж) третокласничка по време на анкетата
Наталия Стойка (11, ж) четвъртокласничка по време на анкетата
Павел Ръуц (64, м)
Питар Тома (?, м)
Неизвестен (?, ?)
Розика Григоре (11, ж) четвъртокласничка по време на анкетата
Диалектолози на терена:
Георге Болокан (1925-2000)
Олимпия Гуцу (1936-)
Вирджил Нестореску (1929-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 27.05.1963, 31.05.1963, 04.10.1963
 Тема:
Тип:
1.0.Дата, селище, диалектолози [1497]
1.1.Нов информатор [987]
За информаторите
1.2.Разказ за селото и биографичен разказ [1191]
Общество
1.3.Как се прави къщата [901]
Обзавеждане
1.4.Биографичен разказ [737]
Устна традиция
1.5.Земеделие [1498]
Работа
1.6.Заколване на прасето [1499]
Храна
1.7.Лозе [1500]
Работа
1.8.Ракия [1501]
Храна
1.9.Сватба [1502]
Живот
1.10.Обичаи за дъжд [1503]
Фолклор
1.11.Животът в миналото и днес [1504]
Устна традиция
1.12.За живота [1505]
Устна традиция
1.13.Представяне на информатора и семейството му [1506]
Устна традиция
1.14.Семейни и роднински връзки [1507]
Общество
1.15.Работа [1508]
Работа
1.16.Сватба [1509]
Живот
1.17.Смърт в семейството [1510]
Живот
1.18.За събитията през 1907 г. в селото [1511]
Устна традиция
1.19.За селото [1512]
Общество
1.20.Жилище [1513]
Обзавеждане
2.1.Промени в живота на хората [1514]
Общество
2.2.Животът на една жена [1515]
Устна традиция
2.3.Готварска рецепта [1516]
Храна
2.4.Насаждане на кокошка [1517]
Домашни животни
2.5.Приказка за една жена, която продавала крава [1518]
Фолклор
2.6.Приказка за една баба [1519]
Фолклор
2.7.Приказка за козата и трите козленца [1520]
Фолклор
2.8.Животът на едно малко момче [1521]
Общество
2.9.Приказка за животни [1522]
Фолклор
2.10.Приказка за децата на дядото и момичето на бабата [1523]
Фолклор
2.11.Страшна приказка [1524]
Фолклор
2.12.Котаракът в чизми [1525]
Фолклор
2.13.Приказка за кесията с две пари [1526]
Фолклор
2.14.Един ден в живота на едно момиче [1527]
Общество
2.15.Приключения [1528]
Общество
2.16.Приказка за момичето на дядото и момичето на бабата [1529]
Фолклор
2.17.Случка с череши [1530]
Общество
2.18.История за умрял човек [1531]
Фолклор
2.19.Случки в живота на една ученичка [1532]
Общество
2.20.Пепеляшка [1533]
Фолклор
2.21.Подарък за най-малката дъщеря [736]
Фолклор
3.1.Представяне на нов информатор [1131]
За информаторите
3.2.Рецепта [1199]
Храна
3.3.Биографичен разказ [734]
Устна традиция
3.4.Насаждане на квачка [975]
Домашни животни
3.5.За дрехите [983]
Облекло
3.6.Всекидневна работа [765]
Работа
3.7.Обработка на месото на прасето [1028]
Храна
3.8.Рецепти [1204]
Храна
3.9.Обичаи и семейни празненства [1179]
Общество
3.10.Лозарство [957]
Растениевъдство
3.11.Нов информатор [985]
За информаторите
3.12.Празници [1091]
Календар
3.13.Биографичен разказ [735]
Устна традиция
3.14.Приказка за едно непослушно момче [1006]
Фолклор
3.15.Развлечения [1235]
Общество
3.16.За френския филм от 1961 г. "Картуш" [1194]
Общество
3.17.Домакинска работа [802]
Работа
3.18.Великден [1092]
Календар
3.19.Обичаи при раждане на дете [1008]
Живот
3.19.Разказ за кучето [1185]
Устна традиция
3.20.Седенки и празници [1187]
Календар
3.21.Рецепти за сладко [1210]
Храна
3.22.Други рецепти [818]
Храна
3.23.Селската църква [1246]
Общество
3.24.Приказка за умната лисица и глупавата мечка [1154]
Фолклор
3.25.Приказка за момичето на дядото и момичето на бабата [1155]
Фолклор
3.26.За разказването на приказки [850]
Фолклор
3.27.Биографичен разказ [986]
Устна традиция
3.28.Обработка на млякото [1030]
Храна
4.1.Представяне на информатор [1106]
За информаторите
4.2.Роднински термини [1225]
Общество
4.3.Превод на отделни думи, спрягане на глаголи [1197]
Език
4.4.Биография [746]
Устна традиция
4.5.Всекидневна работа [764]
Работа
4.6.Лозе [965]
Растениевъдство
4.7.Насаждане на квачка, отглеждане на кокошки [977]
Домашни животни
4.8.Гледане на овце [773]
Домашни животни
4.9.Колене на прасе и какво се приготвя от него [931]
Храна
4.10.Рецепти (сарми, хляб) [1208]
Храна
4.11.Работа в градината [1175]
Работа
4.12.Земеделска работа (отглеждане на жито, царевица) [873]
Работа
4.13.Пране [982]
Работа
4.14.Как се прави къща [900]
Обзавеждане
4.15.Сватба [1234]
Живот
4.16.Детски спомени от времето на войната [939]
Устна традиция
4.17.Приказка за кесията с две пари [1162]
Фолклор
4.18.Приказка за козата и трите козлета [1163]
Фолклор
4.19.Приказка за момичето на дядото и момичето на бабата [1166]
Фолклор

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316409. Daily visits: 327.
Your visits: 39. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:07 GMT from 100.26.176.111. (idx=526)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020