Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Плътърѐщ
Фото:
Баба Дана пред къщи (Марта Ивайлова, 27.09.2012)
Относно селището:
По време на анкетата през 1974 г. се установява, че над 80% от жителите са българи, но твърде малко знаят български. Българското население датира от 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 138). Заселило се е на няколко етапа: например, 29 семейства с общо 89 души се заселват през 1828 г., 25 семейства – през 1830 г., 8 семейства (26 души) от Разград – през 1834 г. (Велики, К. Н., В. Трайков 1980: 158, 244; (Романски, С. 1930: 432). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва, че там живеят 70 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). В края на XIX в. селото има 890 жители, предимно българи, пазещи своите традиции, с основен поминък земеделие и строителство. Твърди се, че българите живеят на това място от средата на XIV в. (Alessandrescu, C. 1892: 307–308). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67).
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 42
Селище:
Плътърѐщ, Кълъра̀ш (Plătăréşti, Călăráşi),
44.357° N, 26.365° E
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Жоица Черня (66, ж) една година ходила на училище
Петра Кристаке (80, ж)
Неизвестен (?, ?)
Руса (?, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 25.05.1974
 Тема:
Тип:
1.0.Дата, селище, диалектолози [1416]
1.1.Представяне на информатора [1417]
За информаторите
1.2.Тъкане [1418]
Облекло
1.3.Лазаруване [1419]
Календар
1.4.Обреди за дъжд [1420]
Фолклор
1.5.Тлаки и седенки [1421]
Общество
1.6.Постене [1422]
Календар
1.7.Обработка на млякото [1423]
Храна
1.8.Земеделие [1424]
Работа
1.9.Хляб [1425]
Храна
1.10.Готвене [1426]
Храна
1.11.Представяне на информатора [1427]
За информаторите
1.12.Градинарство [1428]
Работа
1.13.Общуване с роднини от България [1429]
Общество
1.14.Жито [1430]
Работа
1.15.Тъкане [1431]
Облекло
1.16.Коноп [1432]
Растениевъдство
1.17.Бостанджийство [1433]
Растениевъдство
1.18.Домашни птици [1434]
Домашни животни
1.19.Езикови наблюдения [1435]
Език
1.20.За семейството и роднините [1436]
Общество
1.21.Коледа [1437]
Календар
1.22.Кръщене [1438]
Живот
2.1.Домашни животни и птици [1439]
Домашни животни
2.2.Лозе, грозде и вино [1440]
Растениевъдство
2.3.Обреди за дъжд [1441]
Фолклор
2.4.Лазаруване, буенец, Тодоровден и други празници [1442]
Календар
2.5.Седенки и тлаки [1443]
Общество
2.6.Поминък сега и в миналото [1444]
Общество
2.7.Сватба [1445]
Живот
2.8.Погребални обичаи [1446]
Живот
2.9.Туршии [1447]
Храна
2.10.Сарми [1448]
Храна
2.11.Боб [1449]
Храна
2.12.Роднински отношения [1450]
Общество
2.13.За българските приказки и песни [1451]
Фолклор
2.14.Пътуване до България [1452]
Общество
2.15.За къщата [1453]
Обзавеждане

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 45228. Total visits: 1239690. Daily visits: 326.
Your visits: 65. Your last visit was on 9 Dec 2023 (Sat) at 10:28 GMT from 34.229.63.28. (idx=527)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020