Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 45230. Total visits: 1239808. Daily visits: 326.
Your visits: 173. Your last visit was on 9 Dec 2023 (Sat) at 11:48 GMT from 34.229.63.28. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020