Мънъстѝря

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Мънъстѝря
Фото:
Ул. „Олтеница“ (Марта Ивайлова, 26.09.2012)
Относно селището:
Още през 1769–1774 г. български преселници се настаняват в селото, известно в различни периоди и под имената Сърб и Корнъцелу (Roman, L. 1984: 137). Населението му е било 219 души през 1831 г. (Велики, К. Н., В. Трайков 1980: 261). Документ, осветляващ конфликт във връзка с плащането на данъци наскоро след заселването, е публикуван у Романски, С. 1930: 299–301 и Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 37–38. Българите от Мънъстиря взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 260). Вайганд посещава селото през 1899 г. и съобщава, че населението му е наполовина българско (Weigand, G. 1900: 119) и го включва го в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). През 1972 г. в селото живеят общо около 300 семейства, българи и румънци, и само най-старите хора все още говорят български. Текстове от Мънъстиря, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 41-42
Селище:
Мънъстѝря, Кълъра̀ш (Mânăstírea, Călăráşi),
44.215° N, 26.901° E
Други наименования:
Sârbii, Сърби, Cornăţelu, Корнъцелу
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Пейка (79, ж)
Никола Великов (79, м) 5 класа
Жената на Никола Великов (?, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (аудио не е налично) от оригиналните записи, направени на 06.12.1972
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора и семейството му [353]
За информаторите
1.2.Поминък на информатора: земеделие [453]
Работа
2.1.Представяне на информатора [317]
За информаторите
2.2.Сватба [679]
Живот
2.3.Празници [260]
Календар
2.4.Домашни животни и млечни продукти [550]
Домашни животни
3.1.Представяне на нов информатор [315]
За информаторите
3.2.Кръщене [059]
Живот
3.3.Готвене [136]
Храна
3.4.Земеделие [034]
Работа
4.1.Земеделие, продължение на беседата: вършитба [462]
Работа
4.2.Брашно и приготвяне на хляб [208]
Храна
4.3.Предене, обработка на вълна, тъкане; облеклото в миналото [103]
Облекло
4.4.Погребение [227]
Живот
4.5.Седенки и хора [712]
Общество
4.6.Женска работа през зимния сезон, доене, млечни продукти [700]
Работа
4.7.Заколване на домашно животно [086]
Храна
4.8.Именуване, празници и обичаи [316]
Календар
4.9.Работа за утре и за следните дни [617]
Работа
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Марта Ивайлова и Дарина Младенова.
Сравнено с ръкописа от Иван Радев.
Румънски глоси:
Тематичен индекс: Иван Радев и Олга М. Младенова.
Последна проверка: Олга М. Младенова.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316426. Daily visits: 327.
Your visits: 52. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:35 GMT from 100.26.176.111. (idx=524)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020