Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Мъгурѐле
Фото:
На алеята в гробището (Валентина Васева, 16.06.1997)
Относно селището:
Това е името на общината, в която влиза село Филипеску, където през третата четвърт на ХХ в. има около 300 семейства българи. Селото е образувано в края на XVIII в. Споменава се във връзка с българските преселнически вълни от 1793–1806 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 138). По данни от 1829 г. „сърби“ в селото има от 80-те години на XVIII в. (Velichi, C. N. 1965: 73). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва, че в Мъгурелеле луй Вилано живеят 7 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113) . През 1906 г. Ст. Романски определя като българско цялото село Филипеску (с тогавашно име Броскърия) – 77 къщи с общ брой на населението 389 души. Според местното предание те са дошли от Пловдивско (Жечев, Н. 1983: 54; Младенов, М. С. 1993: 41; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 227). За погребалните обичаи вж. Васева, В. 2001. За народната култура в края на ХХ в. вж. Васева, В. 2011. Наскоро публикуваните теренни записи на Ганка Михайлова от 1971 г. представят сведения за преходни обреди, празници през календарната година, народни песни и народната носия в Мъгуреле (Георгиев, Г., Г. Михайлова 2018: 299–303).
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 41
Селище:
Мъгурѐле, Ѝлфов (Măguréle, Ílfov),
44.352° N, 26.042° E
Други наименования:
Broscăria, Броскърия, Filipescu, Филипеску
Говорен тип:
Никополски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Жила̀ва, Извоа̀реле, Мъгурѐле
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Флоаря Минчу (?, м) ученик по време на анкетата
Гергина Ангел (?, ж) ученичка по време на анкетата
Мария Богдан (34, ж)
Мария Кристя (15, ж) осмокласничка по време на анкетата
Неизвестен (?, ?)
Тудор Герге (?, м) ученик по време на анкетата
Марин (69, м)
Диалектолози на терена:
Олимпия Гуцу (1936-)
Йон Робчук (?)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 19.11.1964
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [956]
1.1.Представяне на информатора [1105]
За информаторите
1.2.Един учебен ден [820]
Образование
1.3.Разказва приказка [1195]
Фолклор
1.4.Земеделие [867]
Работа
1.5.Представяне на нов информатор [1121]
За информаторите
1.6.Разказва приказка [1196]
Фолклор
1.7.Нова приказка [999]
Фолклор
1.8.Великден, лазаруване, лазарски песни [753]
Календар
2.1.Глаголни парадигми [772]
Език
2.2.Представяне на нов информатор [1122]
За информаторите
2.3.Ежедневие [823]
Общество
2.4.Приказка [1152]
Фолклор
2.5.Кратка история за краденето на череши [937]
Устна традиция
3.1.Въвеждане на нов информатор [767]
За информаторите
3.2.Приказка [1153]
Фолклор
3.3.Ежедневие [824]
Общество
3.4.Трудово обучение в училище (туршии, шиене) [1259]
Образование
3.5.Насаждане на квачка [974]
Домашни животни
3.6.Училище [1276]
Образование
3.7.Броене [749]
Език
4.1.Нов информатор разказва за себе си [984]
Устна традиция
4.2.Градинарство [868]
Работа
4.3.Спомени от детството за селото и неговите околности [1250]
Устна традиция
4.4.Какво е нужно за селското стопанство [910]
Работа
4.5.Части на плуга [1285]
Инструменти
4.6.Колата и нейните части [1284]
Инструменти
4.7.Файтон [1277]
Инструменти
4.8.Как се прави къща [899]
Обзавеждане
4.9.Лозарство, винарство, приготвяне на ракия [962]
Храна
4.10.Диви животни [796]
Диви животни
4.11.Колене на прасето за Коледа [924]
Храна
4.12.Сватба [1232]
Живот
4.13.Ритуали при смърт [1217]
Живот
5.1.Представяне на нов информатор [1130]
За информаторите
5.2.Ежедневна домакинска работа и готвене [831]
Работа
5.3.Колене на прасето [861]
Храна
5.4.Колене на кокошка [860]
Храна
5.5.Приготвяне на туршии [1146]
Храна
5.6.Какво се готви за Коледа [911]
Календар
5.7.Какво се прави на Великден [912]
Календар
5.8.Сватба [1233]
Живот
5.9.Когато се роди едно дете, кръщене [918]
Живот
5.10.Къща, двор [946]
Обзавеждане
5.11.Огън [1036]
Обзавеждане
6.1.Въвеждане на информатора [766]
За информаторите
6.2.Обзавеждане [1004]
Обзавеждане
6.3.Шиене [1293]
Облекло
6.4.Пране [1099]
Работа
6.5.Домашни птици [976]
Домашни животни
6.6.Тъкане на черга [1266]
Обзавеждане
6.7.Обработка на вълна и плетене [1016]
Облекло
6.8.Правене на възглавица [1082]
Обзавеждане
6.9.Работа в кооперативното стопанство [1176]
Работа

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316488. Daily visits: 327.
Your visits: 111. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:31 GMT from 100.26.176.111. (idx=523)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020