Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Милошѐщ
Фото:
Ул. „Милош Обренович“ (М. Ивайлова, 27.09.2012)
Относно селището:
Селото се намира югоизточно от Букурещ. По време на анкетата през 1974 г. има около 150 къщи, но само малцина от жителите все още знаят български. Споменава се като селище с българско население от Ст. Романски, който го посещава през 1906 г. и установява, че е заселено през 1836 г. от преселници от Хърсово, Исперихско и Караарнаут (дн. Голям извор) Разградско (Жечев, Н. 1983: 54; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 227, 229).
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 41
Селище:
Милошѐщ, Джу̀рджу (Miloşéşti, Giúrgiu),
44.212° N, 26.356° E
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Васил Георге (61, м) 3 класа
Иван (?, м)
Иванка Тънасе (?, ж)
Неизвестен (?, ?)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на ??.??.1974
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора [1454]
За информаторите
1.2.Тъкане [1455]
Облекло
1.3.За историята на семейството [1456]
За информаторите
1.4.Сватба [1457]
Живот
1.5.Стари обичаи [1458]
Фолклор
1.6.За българския език в селото [1459]
Език
2.1.Представяне на информатора [1460]
За информаторите
2.2.За селото [1461]
Устна традиция
2.3.Пътувания [1462]
Общество
2.4.Работа по полето [1463]
Работа
2.5.Лозе, вино, ракия [1464]
Растениевъдство
2.6.Къща [1465]
Обзавеждане
2.7.Сватба [1466]
Живот
2.8.Стари обичаи [1467]
Фолклор
2.9.Рибарство [1468]
Диви животни
2.10.Дървета [1469]
Природа
2.11.Колата и нейните части [1470]
Инструменти
2.12.Рало [1471]
Инструменти
2.13.Съзвездия [1472]
Природа
2.14.Природа [1473]
Природа
2.15.Български градинари [1474]
Общество
2.16.Плодни дръвчета [1475]
Растениевъдство
2.17.Птици [1476]
Диви животни
2.18.Животни [1477]
Диви животни
2.19.Домашни животни и птици [1478]
Домашни животни
2.20.Части на човешкото тяло [1479]
Анатомия
2.21.Части на дървото [1480]
Природа
2.22.Тъкачен стан и чекрък [1481]
Инструменти
2.23.Тютюн [1482]
Растениевъдство
2.24.Бостанджийство [1483]
Растениевъдство
2.25.Коноп [1484]
Растениевъдство
3.1.Роднинска терминология [1485]
Общество
3.2.Облекло, обуща, украшения [1486]
Облекло
3.3.Работата в миналото [1487]
Работа
3.4.Седенки и тлаки [1488]
Общество
3.5.Постене [1489]
Календар
3.6.Млечни продукти [1490]
Храна
3.7.Мамалига и хляб [1491]
Храна
3.8.Кухненски съдове [1492]
Обзавеждане
3.9.Предлог въз [1493]
Език
3.10.За езика [1494]
Език
3.11.Домашни птици [1495]
Домашни животни
3.12.Двор [1496]
Обзавеждане

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316447. Daily visits: 327.
Your visits: 72. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:55 GMT from 100.26.176.111. (idx=525)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020