Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Кя̀жна
Фото:
„Св. Петър и Павел“ и „Св. Николай“ (Марина Михайлова, 14.7.12)
Относно селището:
Селото е заобиколено от други села, в които също има или е имало българско население. Тук живеят преселници от русенските села Щръклево и Черна вода (днес заличено, тъй като всичките му жители са се изселили в Румъния), а също и от Сливенско и/или Карнобатско, придошли през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Иречек, К. 1891: 508; Жечев, Н. 1983: 55; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 227;Roman, L. 1984: 138). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 125 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). В края на XIX в. основен поминък на населението – 1138 души българи, които добре пазят носията, езика и обичаите си – са земеделието и скотовъдството (Alessandrescu, C. 1892: 114–115). Подобен брой на населението сочи дава и Г. Вайганд, посетил селото през 1899 г. (Weigand, G. 1900: 119). По-късно той го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). По-подробни сведения относно заселването, старата църква, говора и фолклора на Кяжна вж. в Iuffu, Z. 1963; Iuffu, Zl. 1973; Юфу, З. 1974; Юфу, З. 1991; Юфу, З. 1994. За впечатленията на чиновник от българското посолство, посетил селото през 1942 г., вж. Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 339.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 40-41
Селище:
Кя̀жна, Ѝлфов (Chiájna, Ílfov),
44.46° N, 25.975° E
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Неизвестен (?, ж)
Григоре Иван (?, м)
Мариана Андреску (?, ж) ученичка по време на анкетата
Петруца Жеку (14, м)
Петрица Жигу (14, м) осмокласник по време на анкетата
Петре Офицеру (14, м) осмокласник по време на анкетата
Марин Тренчу (?, м)
Марин Трейкю (63, м)
Петрица Трайчу (61, м)
Диалектолози на терена:
Олимпия Гуцу (1936-)
Корнелиу Регуш (1940-2002)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и налично аудио от оригиналните записи, направени на 28.10.1964, 11.11.1964, 05.10.1965
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [1067]
1.1.Представяне на информатора. Биографичен разказ [1111]
За информаторите
1.2.Земеделската работа през цялата година [881]
Работа
1.3.Лозарство. Ракия [964]
Храна
1.4.Земеделски оръдия в миналото и днес [865]
Работа
1.5.Воденица [759]
Инструменти
1.6.За родителите на информатора [848]
Фолклор
1.7.Биографичен разказ [721]
Устна традиция
1.8.Песен [1060]
Фолклор
2.1.Представяне на информатора [1104]
За информаторите
2.2.Как се коли прасе и как се приготвя за Коледа [897]
Храна
2.3.Роднински термини [1224]
Общество
2.4.Кръщене [940]
Живот
2.5.Ритуали при смърт [1215]
Живот
2.6.Нов информатор превежда думи [994]
Език
3.1.Нов информатор – изреждане на думи в ед.ч. и мн. ч. [988]
Език
3.2.Нов информатор. Разказ за ежедневието [995]
За информаторите
3.3.Нов информатор. Започва да разказва приказка [993]
Фолклор
3.4.Нов информатор. Разказ за домашната женска работа [989]
Общество
3.5.Насаждане на кокошки [979]
Домашни животни
3.6.Готварски рецепти: тесто и сарми [778]
Храна
3.7.Кръщене [941]
Живот
3.8.Биографичен разказ [722]
Устна традиция
3.9.Подготовка на къщата за празник [1075]
Работа
4.1.Нов информатор. Разказ за женската домашна работа [996]
За информаторите
4.2.Приказка за момичето на дядото и момичето на бабата [1167]
Фолклор
4.3.Приказва за козата и трите козленца [980]
Фолклор
4.4.Разказ за сватба [1190]
Живот
5.1.Представяне на информатора [569]
За информаторите
5.2.Приказка за петела на дядото и кокошката на бабата [599]
Фолклор
5.3.Превод на отделни думи и изрази [631]
Език
5.4.Представяне на информатора [624]
За информаторите
5.5.Започва да разказва приказка [108]
Фолклор
5.6.Представяне на информатора [090]
За информаторите
5.7.Разказ за сватба [530]
Живот
5.8.Превод на отделни думи и изрази [479]
Език
5.9.Представяне на информатора [1011]
За информаторите
5.10.Биографичен разказ [1038]
Устна традиция
5.11.Сватба [1172]
Живот
5.12.Великден [1050]
Календар
5.13.Песен [1094]
Фолклор
5.14.Коледа [1069]
Календар
5.15.Коледарска песен [1181]
Фолклор
5.16.Заговезни [1240]
Календар
5.17.Облеклото в миналото [1241]
Облекло
5.18.Песен [158]
Фолклор
5.19.За селото [527]
Общество
5.20.Пчеларство [692]
Храна
5.21.Тъкане [253]
Облекло
5.22.Професия шивач [128]
Облекло
5.23.Глаголни парадигми [129]
Език

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316408. Daily visits: 327.
Your visits: 38. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:07 GMT from 100.26.176.111. (idx=510)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020