Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Крънджѐн
Фото:
Уличка (Марта Ивайлова, 29.09.2012)
Относно селището:
По-старото име на селото е Балта Лунгъ , название, което по-късно се отнася само към една махала в селото. Български преселници се настаняват през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 139), а в регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., вече се отбелязва присъствието на 55 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). Местната устна традиция свързва някои от бежанците, основали селото, със с. Пордим, Плевенско, но езиковите данни не подкрепят тази връзка. До края на XIX в. българите малко са общували с румънските си съседи и са пазели своя език, носия и обичаи. Задължителната военна служба, въведена по това време, допринася за ускоряването на темповете на асимилация (Georgescu, P. 1897: 79; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902, 2: 778). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). Текстове от Крънджен, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 39-40
Селище:
Крънджѐн, Телѐорман (Crângéni, Teléorman),
44.022° N, 24.799° E
Други наименования:
Balta Lungă, Балта Лунга, Crăceni, Кръчен
Говорен тип:
Искърско-витски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Атърна̀ц, Влъдѝла, Крънджѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Марин Бамбов (71, м) неграмотен; не е ходил на училище
Мария Цеко (77, ж)
Диалектолози на терена:
Стойко Стойков (1912-1969)
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и налично аудио от оригиналните записи, направени на 25.10.1968
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора [326]
За информаторите
1.2.Сватба [673]
Живот
1.3.Поминък на информатора: земеделие и скотовъдство [455]
Работа
2.1.Представяне на нов информатор [312]
За информаторите
2.2.Сватба [674]
Живот
2.3.Кръщене [055]
Живот
2.4.Погребение [225]
Живот
2.5.Облекло [114]
Облекло
2.6.Шетане [097]
Работа
2.7.Тъкане, тъкачният стан и неговите части и вретеното [589]
Инструменти
2.8.Отглеждане на коноп [583]
Растениевъдство
2.9.Хурка, вретено и мотовилка [605]
Инструменти
2.10.Облекло, модни аксесоари и кухненски потреби [414]
Облекло
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Марта Ивайлова и Дарина Младенова.
Сравнено с ръкописа от Иван Радев и Дарина Младенова.
Сравнено със звукозаписа от Марта Ивайлова.
Румънски глоси:
Тематичен индекс: Иван Радев.
Последна проверка: Олга М. Младенова.
Дигитализация на архивния запис: Информационни технологии, Калгарски университет.
Първоначална обработка на аудиофайловете: Марина Михайлова.
Окончателна обработка на аудиофайловете: Стефан Стойков.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316427. Daily visits: 327.
Your visits: 53. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:35 GMT from 100.26.176.111. (idx=516)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020