Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Котя̀на
Фото:
Изглед към селото и старата църква (М. Ивайлова, 29.09.2012)
Относно селището:
Това голямо село е известно от 1793 г. (Roman, L. 1984: 139). В регистъра на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г. в неговата махала Ипотещ е отбелязано присъствието на 105 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). В края на XIX в. броят на жителите е 2081. Почти всички са българи и не знаят добре румънски език. Имат традиционни ценности и патриархален светоглед и са много религиозни. Основен поминък е търговията (Alessandrescu, C., I. G. Sfinţescu 1895: 63–64). Участват активно в селското въстанието на гара Слатина през юни 1899 г. (Weigand, G. 1900: 117–118; Ionaşcu, I. 1955). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). При посещението на Стоян Романски през 1908 г. стари хора му разказват, че техните деди са преселници от конкретни села от Оряховско, Монтанско и Ломско. По времето, когато е направен записът, в селото има около 4000 жители, три четвърти от които са българи. Текстове от Котяна, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 39
Селище:
Котя̀на, О̀лт (Coteána, Ólt),
44.3° N, 24.467° E
Други наименования:
Kotena, Котена, Ipoteşti, Ипотещ
Говорен тип:
Цибришко-огостенски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бребѐн-Съ̀рб, Бъилѐщ, Караванѐц, Котя̀на, Търна̀ва
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Илие Турческу (63, м)
Диалектолози на терена:
Стойко Стойков (1912-1969)
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и аудио от оригиналните записи, направени на 25.10.1968
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [122]
1.1.Представяне на информатора и история на семейството [356]
За информаторите
1.2.Селското училище [609]
Образование
1.3.Селската църква [608]
Общество
1.4.Занятие на информатора в миналото: земеделие [448]
Работа
1.5.За населението на селото [646]
Общество
1.6.Занятие на информатора в миналото [447]
Работа
1.7.За отношенията между млади и стари [513]
Общество
1.8.Земеделие [028]
Работа
1.9.Отглеждане и обработка на коноп [244]
Растениевъдство
1.10.Тъкачният стан и неговите части [587]
Инструменти
1.11.Лозе [611]
Растениевъдство
2.1.Погребение [224]
Живот
2.2.Сватба [672]
Живот
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Марта Ивайлова.
Сравнено с ръкописа от Олга М. Младенова.
Сравнено със звукозаписа от Олга М. Младенова.
Румънски глоси: Олга М. Младенова.
Тематичен индекс: Олга М. Младенова.
Последна проверка: Олга М. Младенова.
Дигитализация на архивния запис: Информационни технологии, Калгарски университет.
Първоначална обработка на аудиофайловете: Олга М. Младенова.
Окончателна обработка на аудиофайловете: Стефан Стойков.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316374. Daily visits: 327.
Your visits: 5. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:11 GMT from 100.26.176.111. (idx=513)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020