Корлътѐщ

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Корлътѐщ
Фото:
Ул. „Раду Чел Маре“ (Марта Ивайлова, 29.09.2012)
Относно селището:
Селото е част от село Чезиен, поради което понякога бива наричано Чезиен-Сърб. Основано е във връзка с преселническата вълна през 1806–1814 г. (Roman, L. 1984: 140). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 44 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 112). Българите от Корлътещ взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 258). Селото е посетено от Г. Вайганд през 1898 г. (Weigand, G. 1900: 117) и е включено го в атласа му като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). В началото на ХХ в. в него има 93 семейства (440 души). Населението е дошло от Оряховско (Романски, С. 1935: 79–82). Има и преселници от близкото село Фръсинет. Някои семейства се изселват от Корлътещ в Траян. При анкетата през 1970 г. се установява, че в селото живеят около 180 семейства, почти всички българи, но в процес на усилено смесване с румънско население. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 39
Селище:
Корлътѐщ, О̀лт (Corlătéşti, Ólt),
44.185° N, 24.246° E
Други наименования:
Corlăteşti-Sârbi, Корлътещ-Сърб, Cezieni-Sârbi, Чезиен-Сърб
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Георге Младин (71, м) 4 класа
Илия Младин (34, м) 4 класа
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Вирджил Нестореску (1929-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и аудио от оригиналните записи, направени на 01.11.1970
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [188]
1.1.Представяне на информатора и семейството му [349]
За информаторите
1.2.Поминък на информатора: земеделие [452]
Работа
1.3.Мелене на воденица [423]
Работа
1.4.Приготвяне на хляб [051]
Храна
1.5.Градинарство [238]
Растениевъдство
1.6.Бостанджийство [247]
Растениевъдство
2.1.Скотовъдство и млечни продукти [551]
Домашни животни
2.2.Природа [465]
Природа
2.3.Войниклък [046]
Общество
2.4.Сватба и семеен живот [685]
Живот
2.5.Строеж на къща [280]
Обзавеждане
2.6.Сенокос [250]
Работа
2.7.Колата и плугът и техните части [575]
Инструменти
3.1.Косата [601]
Инструменти
3.2.Колене на прасе [083]
Храна
3.3.Колене на агне [082]
Храна
3.4.Облекло [105]
Облекло
3.5.Устройство на стана [590]
Инструменти
3.6.Осветление и отопление в миналото [384]
Обзавеждане
3.7.Погребение [223]
Живот
3.8.Празници [256]
Календар
3.9.Роднински термини и отношения [377]
Общество
3.10.Части на човешкото тяло [468]
Анатомия
3.11.Местоимения и глаголни форми [504]
Език
3.12.Плодове [220]
Храна
4.1.Варене на ракия [168]
Храна
4.2.Спомени за преживяното [511]
Устна традиция
4.3.Седянка за обработка на царевица [396]
Общество
4.4.Хоро в неделя [559]
Общество
4.5.Лозарство и винарство [655]
Храна
4.6.Туршии и кисело зеле [478]
Храна

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316422. Daily visits: 327.
Your visits: 49. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:25 GMT from 100.26.176.111. (idx=515)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020