Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50139. Total visits: 1316369. Daily visits: 327.
Your visits: 1. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020