Киселѐту

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Киселѐту
Фото:
Ул. „Кълъраш“ (Марта Ивайлова, 26.09.2012)
Относно селището:
През 1972 г. в селото има около 600 къщи, повечето български. Селото е известно още от втората половина на XVIII в. Български преселници се настаняват в него на две вълни: през 1769–1774 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 138). По данни от 1834 г. 65 семейства (общо 255 души) са се преселили тука през 1828 г. от Силистренско (Романски, С. 1930: 406–408). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 97 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). Българите от Киселету взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 259, 260, 275–276, 277). В края на XIX в. броят на населението е 2400 души, повечето „сърби“-градинари (Alessandrescu, C. 1892: 116; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 2: 389). При посещението си през 1899 г. Вайганд намира в селото, което му е познато под името Chiselet-Sârbi, над 2000 български жители (Weigand, G. 1900: 119). Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 39
Селище:
Киселѐту, Кълъра̀ш (Chiselétu, Călăráşi),
44.171° N, 26.853° E
Други наименования:
Chiseletul-Sârbi, Киселетул-Сърб, Cheselet, Кеселет, Străinii ot Chisilet, Стръини от Кисилет, Fundu, Фунду
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Дъщеря на Яна Влашчану (?, ж)
Пъун Тудоран (79, м)
Яна Влашчану (74, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 05.12.1972
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [458]
1.1.Представяне на информаторката [325]
За информаторите
1.2.Сватба [671]
Живот
1.3.Празници и обичаи [100]
Календар
1.4.Роднински отношения [369]
Общество
1.5.Заговезни [535]
Календар
1.6.Кръщене [054]
Живот
1.7.Занятие в миналото: шев на дрехи [449]
Работа
1.8.Колене на домашно животно [084]
Храна
1.9.Скотовъдство и млечни продукти [549]
Домашни животни
1.10.Занятие в миналото: земеделие [443]
Работа
2.1.Представяне на нов информатор [311]
За информаторите
2.2.Занятие в миналото: земеделие и скотовъдство [444]
Работа
2.3.Брашно и правене на хляб [207]
Храна
2.4.Гора, диви животни и птици [704]
Диви животни
2.5.Овцевъдство [552]
Домашни животни
2.6.Колата и нейните части [574]
Инструменти
2.7.Шейната и нейните части [603]
Инструменти
2.8.Плугът и неговите части [595]
Инструменти
2.9.Мъжко облекло [412]
Облекло
2.10.Седянка [710]
Общество
2.11.За къщите [283]
Обзавеждане
3.1.Осветление и отопление в миналото [383]
Обзавеждане
3.2.Готвене [135]
Храна
3.3.Правене на сапун [542]
Работа
3.4.Качамак [273]
Храна
3.5.Съдове [643]
Обзавеждане
3.6.Винарство и ракиджийство [697]
Храна
3.7.Предене, плетене и тъкачен стан [545]
Инструменти
3.8.Всекидневни дейности [440]
Работа
3.9.Панаир [191]
Общество
3.10.Хоро [159]
Фолклор
3.11.Етнически взаимоотношения [185]
Общество

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316384. Daily visits: 327.
Your visits: 15. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:29 GMT from 100.26.176.111. (idx=511)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020