Караванѐц

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Караванѐц
Фото:
Общ изглед (www.panoramio.com/photo/64653311, 09.01.12)
Относно селището:
Българско население идва в селото на две вълни (през 1806–1814 и 1828–1834 г.) от Оряховско или, по други данни, от Плевенско (Roman, L. 1984: 139; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 247). В регистъра от 1838 г. са отбелязани 51 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 71, 113; Младенов, М. С. 1993: 23). В края на XIX век се посочва, че селото има 1078 жители, повечето по произход българи (Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902, 2: 194–195; Велики, К. Н., В. Трайков 1980: 276). Някои български семейства са се изселили в с. Принц Фердинанд. При посещението си през 1908 г. Ст. Романски намира тук около 120 български семейства и установява, че говорът е западнобългарски (Романски, С. 1914: 24). Включено е в атласа на Вайганд като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). През 1975 г. в селото има около 200 семейства, но български се говори много малко и само от най-старите.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 38
Селище:
Караванѐц, Телѐорман (Caravanéţi, Teléorman),
43.967° N, 24.883° E
Говорен тип:
Цибришко-огостенски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бребѐн-Съ̀рб, Бъилѐщ, Караванѐц, Котя̀на, Търна̀ва
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Нешу Войку (74, м) 4 класа
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Кристиан Йонеску (1943-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 06.06.1975
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [804]
1.1.Представяне на информатора; образование [821]
За информаторите
1.2.Земеделска работа през годината [1272]
Работа
1.3.За семейството на информатора [1270]
Общество
1.4.Какво се сее в селото [889]
Работа
1.5.За езика [063]
Език
1.6.Началото на разказ за кон [407]
Език

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316392. Daily visits: 327.
Your visits: 22. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:44 GMT from 100.26.176.111. (idx=538)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020