Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Каломфирѐщ
Фото:
Петре, Ангелина и Дорул посрещат Марта (М. Ивайлова, 28.09.2012)
Относно селището:
Селото се отбелязва в различни източници във връзка с българските преселнически вълни от 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 142). Изглежда, че най-голямата част от преселниците са дошли през 1828 г. По документи, които се пазят в Румънския държавен архив, от с. Ореховица, Плевенско през 1831 г. идват 2 семейства (18 души) и през 1834 г. още 6 семейства. Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието в селото на 56 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). В източници от края на XIX в. се споменава общ брой на населението 850 души, повечето българи, пазещи езика и обичаите си (Georgescu, P. 1897: 337; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 2: 154). Подобна цифра дава и Г. Вайганд, посетил селото през 1898 г. (Weigand, G. 1900: 118). Селото е включено в атласа на Г. Вайганд като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). През 1908 г. Ст. Романски намира над 180 български семейства, които, по техни думи, били „ут Искъра татък“. Анкетата през 1972 г. намира над 300 семейства, сред които и много смесени бракове. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994. Относно антропологичните особености на населението вж. Vlădescu, M., C. Vulpe 1999.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 38
Селище:
Каломфирѐщ, Телѐорман (Calomfiréşti, Teléorman),
43.916° N, 25.358° E
Други наименования:
Calofireşti, Калофирещ
Говорен тип:
Белослатински (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бѝла, Бълѐн-Съ̀рб, Дръгинѐщ, Каломфирѐщ, Корлътѐщ, Ликурѝчу, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Удѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Георге Раду (84, м) не е ходил на училище
Йоница Якоб (72, м) не е ходил на училище, сам се е научил да чете
Дъщеря на Петра Стойка (?, ж)
Петра Стойка (73, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Кристиан Йонеску (1943-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и налично аудио от оригиналните записи, направени на 14.12.1972
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [117]
1.1.Представяне на информатора и семейството му [347]
За информаторите
1.2.Сватбени обичаи [687]
Живот
1.3.Поминък на информатора: земеделие [451]
Работа
1.4.Смилане на брашно и приготвяне на хляб [426]
Храна
1.5.Вълна: предене, тъкане, плетене и боядисване [706]
Облекло
1.6.Облекло, обуща, украшения и прически [199]
Облекло
1.7.Колене на прасето [537]
Храна
1.8.Части на тялото на прасето [481]
Анатомия
1.9.Домашни птици [488]
Домашни животни
1.10.Градинарство и правене на туршии [640]
Храна
1.11.Млечни продукти [156]
Храна
1.12.Ястия [486]
Храна
1.13.Кухненски съдове [379]
Обзавеждане
2.1.Представяне на информатора и семейството му [348]
За информаторите
2.2.За диалектните различия [438]
Език
2.3.Военни спомени [508]
Общество
2.4.За образованието [013]
Общество
2.5.Вършитба [613]
Работа
2.6.Разказ за миналото [012]
Устна традиция
2.7.Оран [483]
Работа
2.8.Сеитба [544]
Работа
3.1.Представяне на информатора, образование и семейство [359]
За информаторите
3.2.Занятие: строеж на къщи [457]
Работа
3.3.Колата и нейните части [573]
Инструменти
3.4.Лозе, грозде, вино и ракия [610]
Храна
3.5.Отглеждане и обработка на коноп [144]
Растениевъдство
3.6.Семейна история [197]
Общество
3.7.Дървета [627]
Природа
3.8.Диви животни и птици [691]
Диви животни
3.9.Риба и рибарство [203]
Храна
4.1.Градинарство [237]
Храна
4.2.Панаир [190]
Общество
4.3.Празници [255]
Календар
4.4.Пчеларство [065]
Работа
4.5.Празници - продължение [272]
Календар
4.6.Земеделски обреди [025]
Фолклор
4.7.Местна история и география [391]
Устна традиция

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 45228. Total visits: 1239737. Daily visits: 326.
Your visits: 107. Your last visit was on 9 Dec 2023 (Sat) at 11:00 GMT from 34.229.63.28. (idx=508)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020