Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Йепурѐщ
Фото:
Библиотеката на главната улица (Марта Ивайлова, 27.09.2012)
Относно селището:
Български преселници се настаняват в селото през 1806–1814 г. (Roman, L. 1984: 143). Регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 73 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). Българите от Йепурещ взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 259). В източници от края на XIX в. се споменава, че в селото живеят трудолюбиви „сърби“, които пазят обичаите и носията си и не се сродяват със заобикалящите ги румънци (Antonescu-Remuşi, P. S. 1890: 118; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 4: 36). Г. Вайганд посещава селото през 1898 г. (Weigand, G. 1900: 118) и го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67).. Ст. Романски казва за Йепурещ, че е „голямо село, населено наполовина с българи от Русенско“ (Романски, С. 1914: 24). По време на анкетата през 1962 г. се установява, че около две трети от населението е българско и че говорът се пази много добре. Наскоро публикуваните теренни записи на Ганка Михайлова представят сведения за преходни обреди, празници през календарната година, народни песни и народната носия в Йепурещ през 1971 г. (Георгиев, Г., Г. Михайлова 2018: 291–298).
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 37
Селище:
Йепурѐщ, Джу̀рджу (Iepuréşti, Giúrgiu),
44.257° N, 25.89° E
Други наименования:
Epureşti, Епурещ, Epureşti-Sârbi, Епурещ-Сърб, Iepureşti-Sârbi, Йепурещ-Сърб
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Иван Друмя Пенчу (51, м) 4 класа
Иван Райку (61, м)
Мария Чакъру (15, ж) осмокласничка по време на анкетата
Стоян Доробанцу (61, м)
Тудора Минязе (12, ж) шестокласничка по време на анкетата
Йон Райку (12, м) шестокласник по време на анкетата
Диалектолози на терена:
Олимпия Гуцу (1936-)
Йон Робчук (?)
Корнелиу Регуш (1940-2002)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 14.12.1964
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [044]
1.1.Обработка на вълна, продължение [499]
Облекло
1.2.Покъщнина [281]
Обзавеждане
1.3.Туршии [476]
Храна
1.4.Пране [381]
Работа
1.5.Погребение [226]
Живот
2.1.Приказка за две сирачета [564]
Фолклор
3.1.Приказка за богатия и за бедния брат [563]
Фолклор
3.2.Приказка за кесията с двете пари [567]
Фолклор
4.1.Приказка за мързеливеца и змея [562]
Фолклор
5.1.История на селото [390]
Устна традиция
5.2.Описание на околностите [166]
Устна традиция
5.3.За семейството на информатора [019]
Общество
5.4.Занимания на информатора в миналото [303]
Работа
5.5.Настояща професия: дърводобив [150]
Работа
5.6.Облекло [106]
Облекло
5.7.Празници [257]
Календар
5.8.Земеделие [029]
Работа
5.9.Строеж на къща [276]
Обзавеждане
5.10.Колата и нейните части [576]
Инструменти
6.1.Представяне на информатора [331]
За информаторите
6.2.Плугът и неговите части [597]
Инструменти
6.3.Плодни дръвчета [218]
Растениевъдство
6.4.Варене на сливова ракия [170]
Храна
6.5.Лозе [647]
Растениевъдство
6.6.Винарство [698]
Храна
6.7.Варене на гроздова ракия [169]
Храна
6.8.Бостанджийство [411]
Растениевъдство
6.9.Градинарство [239]
Растениевъдство
7.1.Семейството на информатора [302]
Общество
7.2.Сватба [675]
Живот
7.3.Рибарство [205]
Диви животни
7.4.Лов [296]
Диви животни
7.5.В двора [634]
Инструменти
7.6.Коситба [427]
Работа
8.1.Представяне на информатора и семейството му [350]
За информаторите
8.2.Овцевъдство и обработка на млякото [534]
Домашни животни
8.3.Колене на прасето [538]
Храна
8.4.Колене на крава [536]
Храна
8.5.Строеж на кладенец [131]
Работа
8.6.Обработка на кожата на крава [497]
Облекло
8.7.Строеж на пещ [078]
Обзавеждане
8.8.Строеж на зимник [077]
Обзавеждане
8.9.Къща и селскостопански постройки [275]
Обзавеждане
8.10.Воденица [659]
Инструменти
8.11.Отглеждане на царевица [246]
Храна
9.1.Представяне на информаторката и нейното семейство [332]
Общество
9.2.Сватба [195]
Живот
9.3.Обичаи при раждане и кръщене [151]
Живот
9.4.Ритуално стригане на перчема на тригодишно дете [519]
Живот
9.5.Празници [258]
Календар
9.6.Хляб и баница [072]
Храна
9.7.Рецепти за сърми от зеле, пиле и др. [506]
Храна
9.8.Квачка и пиленца [076]
Домашни животни
9.9.Патки [175]
Домашни животни
9.10.Коноп [251]
Растениевъдство
9.11.Тъкане [660]
Облекло
9.12.Обработка на вълна [495]
Облекло

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316429. Daily visits: 327.
Your visits: 55. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:38 GMT from 100.26.176.111. (idx=518)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020