Извоа̀реле

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Извоа̀реле
Фото:
Хоро в дома на пристанушата (Валентина Васева, 1.11.1993)
Относно селището:
Това е едно от най-големите отвъддунавски български селища, разположено южно от Александрия на шосето за Зимнича. Споменава се във връзка с български преселници през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 142). 25 български семейства, преминали през Дунава предишната година, се заселват в селото през 1828 г. (Velichi, C. N. 1965: 71), а регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., отбелязва присъствието там на 137 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 112). В края на XIX в. общият брой на населението е 1378 души, почти всичките българи, чийто поминък е земеделието (Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902, 3: 489–490). Г. Вайганд, посетил селото през 1898 г., привежда подобна статистика и включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1900: 118; Weigand, G. 1909: к. 67). Ст. Романски намира през 1908 г. 360 български къщи в селото. Стари хора му разказват, че преселването е станало на няколко етапа и споменават като изходен пункт Плевенско и по-специално с. Ралево. По време на анкетата през 1972 г. се установява, че почти всички жители (около 4000 души) са българи и че говорът се пази много добре. Относно антропологичните особености на населението вж. Vlădescu, M., C. Vulpe 1999; аспекти от съвременния обществен живот се разглеждат в Şerban, S. 2007, а съвременната обредна система във Васева, В. 1995. За погребалните обичаи вж. Васева, В. 2001; за народната култура в края на ХХ в. вж. Васева, В. 2011, за Трифон Зарезан в селото вж. Грънчарова, Е. 2008. Текстове от това село, описващи сватбените обичаи, са публикувани в Младенов, М. 1994.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 37-38
Селище:
Извоа̀реле, Телѐорман (Izvoárele, Teléorman),
43.818° N, 25.406° E
Други наименования:
Găurici, Гъурич, Găuriciu, Гъуричу
Говорен тип:
Никополски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Жила̀ва, Извоа̀реле, Мъгурѐле
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Мита (74, ж)
Иван Никулае (58, м)
Лина Иван (58, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Миле Томич (1938-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 14.12.1972
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [1186]
1.1.Представяне на информатора и семейството му [351]
За информаторите
1.2.Сватба [676]
Живот
1.3.Днешни дейности [616]
Работа
1.4.Шев на дрехи [104]
Облекло
1.5.Кръщене [056]
Живот
1.6.Представяне на нов информатор [314]
За информаторите
1.7.Празници и обичаи [269]
Календар
1.8.Занимание на информатора: шиене и готвене [456]
Работа
1.9.Земеделие [030]
Работа
1.10.Представяне на нов информатор [313]
За информаторите
1.11.Земеделие [031]
Работа
1.12.Лозарство, винарство и ракиджийство [656]
Храна
1.13.Земеделие [032]
Работа
1.14.С какво се занимава информаторът през зимата [699]
Работа
1.15.Скотовъдство [553]
Домашни животни
1.16.Колене на домашно животно [085]
Храна
2.1.Мъжко облекло [413]
Облекло
2.2.Тъкачен стан и чекрък [588]
Инструменти
2.3.Дървета [628]
Диви животни
2.4.Домашни птици [489]
Домашни животни
2.5.Риби, животни, птици [204]
Диви животни
2.6.Плугът и неговите части [598]
Инструменти
2.7.Колата и нейните части [577]
Инструменти
2.8.Къщи [284]
Обзавеждане
2.9.Кожухарство [232]
Облекло
2.10.Осветление в миналото [385]
Обзавеждане
2.11.Зеленчукова градина [607]
Храна
2.12.Огън [201]
Обзавеждане
3.1.Сватба [677]
Живот
3.2.Представяне [308]
За информаторите
3.3.Сватба, продължение [686]
Живот
3.4.Кръщене [057]
Живот
3.5.Погребение и помен [231]
Живот
3.6.Хляб [074]
Храна
3.7.Покъщнина в миналото [233]
Обзавеждане
3.8.Роднински отношения [370]
Общество
4.1.Женитба за другоселки [410]
Общество
4.2.Части на човешкото тяло [591]
Анатомия
4.3.Двор [715]
Обзавеждане
4.4.Домашни животни и птици [042]
Домашни животни
4.5.Панаир [192]
Общество
4.6.Разговор за информатора [134]
За информаторите
4.7.Утрешни и вчерашни дейности [619]
Работа
4.8.Земеделие [033]
Работа
4.9.Женско облекло и украшения [200]
Облекло
4.10.Женската работа в миналото [703]
Работа
4.11.Седянка [711]
Общество
4.12.Царевица [393]
Растениевъдство
4.13.Черница и производство на коприна [430]
Растениевъдство
4.14.Дървета и плодове [632]
Храна

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316373. Daily visits: 327.
Your visits: 4. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:09 GMT from 100.26.176.111. (idx=520)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020