Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Жила̀ва
Фото:
Шосето 401А (Марина Михайлова, 17.7.2012)
Относно селището:
Селото е разположено на железопътната линия от Гюргево за Букурещ и днес влиза в чертите на гр. Букурещ. Българско население се настанява през 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 137). Документ относно конфликт с властите през 1830 г. е публикуван в Романски, С. 1930: 187–188 и Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 36–37. Според регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., там има 28 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). Българите от Жилава взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 261). Една част от жителите се изселват през 1885–1886 г. в с. Пайку. Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67; вж. и Weigand, G. 1900: 119). В края на XIX в. се отбелязва, че повечето от неговите 1195 жители са „сърби“-градинари (Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902 4: 105–106), а пък Ст. Романски, който посещава селото през 1906 г. определя половината население като българско, по произход от Пловдивско (Жечев, Н. 1983: 54; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 227). Това наблюдение до известна степен намира подкрепа в данните на говора. Вероятно Жилава е селото с над 2000 български жители южно от Букурещ, което Г. Вайганд посещава през 1899 г. и нарича с името Žiliana (Weigand, G. 1900: 119). За лазаруването в селото вж. Грънчарова, Е. 2008.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 37
Селище:
Жила̀ва, Ѝлфов (Jiláva, Ílfov),
44.333° N, 26.083° E
Други наименования:
Žiliana, Жиляна
Говорен тип:
Никополски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Жила̀ва, Извоа̀реле, Мъгурѐле
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Друг глас (?, ?)
Петра Бълъчану (66, ж)
Танку Крецу (76, м)
Тудора Тудор (82, ж)
Диалектолози на терена:
Олимпия Гуцу (1936-)
Корнелиу Регуш (1940-2002)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 13.11.1964
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [215]
1.1.Представяне на информатора [1115]
За информаторите
1.2.За преселването от България и езика [884]
Език
1.3.За селото и околностите [1081]
Устна традиция
1.4.Биографичен разказ [730]
Устна традиция
1.5.За промените в селото [856]
Общество
1.6.Земеделие [866]
Работа
1.7.Пчеларство [1173]
Работа
1.8.Дини, пъпеши [801]
Храна
1.9.Приготвяне на туршии [1145]
Храна
2.1.Лозарство, винарство и приготвяне на ракия [960]
Храна
2.2.Мелене на воденица [966]
Храна
2.3.Земеделие (жито) [869]
Работа
2.4.Градинарство [785]
Храна
2.5.Колата и нейните части [922]
Инструменти
2.6.Коледа, коледуване [928]
Календар
2.7.Къщата [947]
Обзавеждане
2.8.Отглеждане на царевица [1054]
Храна
3.1.Нова информаторка разказва за живота си [1128]
Устна традиция
3.2.Сватба [1230]
Живот
3.3.Погребение [731]
Живот
3.4.Приготовления за Коледа и Великден [1151]
Календар
3.5.Всекидневна домакинска работа [763]
Работа
3.6.Приготвяне на преждата. Тъкане [1141]
Облекло
3.7.Кръщене [944]
Живот
3.8.Дворът и постройките в него; градината [790]
Обзавеждане
3.9.Насаждане на кокошка [978]
Домашни животни
3.10.Дните на седмицата [502]
Календар
4.1.Представяне на нов информатор [1129]
За информаторите
4.2.Обичаи при раждане и кръщение [1007]
Живот
4.3.Сватба [1231]
Живот
4.4.Биографичен разказ [732]
Устна традиция
4.5.Женска носия [837]
Облекло
4.6.Младежки живот [970]
Общество
4.7.Приготовления за Великден [1150]
Календар

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316461. Daily visits: 327.
Your visits: 85. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:11 GMT from 100.26.176.111. (idx=521)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020