Ва̀ля Дра̀гулуй

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Ва̀ля Дра̀гулуй
Фото:
Семейството на Костадин Йордан (Валентина Васева, 18.10.1995)
Относно селището:
Селото има български преселници от 1806–1814 и 1828–1834 г. (Roman, L. 1984: 138). Според регистъра на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., в него живеят 117 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). Г. Вайганд намира в селото при посещението си през 1899 г. над 1000 български жители. Той установява също така, че мнозина от жителите на Валя Драгулуй се били преместили в букурещкия квартал Янку (Weigand, G. 1900: 119). Включва го в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). Според Ст. Романски, посетил селото през 1906 г., то е населено с потомците на преселници предимно от с. Писанец, Русенско. За заселването на българите в това село вж. Димчев, К. 1969: 186–190; Жечев, Н. 1983: 56; Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 229. За впечатленията на чиновник от българското посолство, посетил селото през 1942 г., вж. Младенов, М., Б. Нягулов, Н. Жечев 1994: 338. По-специално с фолклора и диалекта се занимават Златка Юфу (Юфу, З. 1974; Юфу, З. 1991; Юфу, З. 1994; Iuffu, Zl. 1973) и Кирил Димчев (Димчев, К. 1968; Димчев, К. 1969; Димчев, К. 1969; Димчев, К. 1974). Вж. Младенов, М. С. 1971, рецензия на Димчев, К. 1969 и Kahl, T. 2013. Погребалните обичаи се анализират във Васева, В. 2001. За коледуването във Валя Драгулуй пише Грънчарова, Е. 2008.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 35
Селище:
Ва̀ля Дра̀гулуй, Джу̀рджу (Válea Drágului, Giúrgiu),
44.21° N, 26.306° E
Други наименования:
Valjadraga, Валядрага
Говорен тип:
Мизийски (Източен)
Този говор е разпространен в:
Афума̀ц, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ, Йепурѐщ, Киселѐту, Кя̀жна, Милошѐщ, Мънъстѝря, Плътърѐщ, Хота̀реле, Ча̀ку, Чокънѐщ
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Георгина Трифу (44, ж)
Мария Марин (?, ж) третокласничка по време на анкетата
Никулай Марин (36, м)
Ион Тене (57, м)
Диалектолози на терена:
Йон Робчук (?)
Корнелиу Регуш (1940-2002)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (аудио не е налично) от оригиналните записи, направени на 02.10.1965
 Тема:
Тип:
1.1.Представяне на информатора [1116]
За информаторите
1.2.Земеделска работа през годината [878]
Работа
1.3.Лозарство, винарство, овощни дървета, приготвяне на ракия [963]
Храна
1.4.Плуг, коса, косене [1286]
Инструменти
1.5.Колата и нейните части [923]
Инструменти
1.6.Как се строи къща [906]
Обзавеждане
1.7.Диви птици [799]
Диви животни
1.8.Градинарство [786]
Храна
1.9.Биографичен разказ [738]
Устна традиция
1.10.Риболов [1213]
Диви животни
1.11.Отглеждане на картофи [1047]
Храна
2.1.Представяне на информатора [1117]
За информаторите
2.2.Годеж, сватба, обичаи при раждане на дете, кръщение [776]
Живот
2.3.Коледа, Великден, Лазаруване, лазарска песен [925]
Календар
2.4.Рецепти [1207]
Храна
2.5.Обработка на вълната, тъкане [1021]
Облекло
2.6.Обработка на коноп [1023]
Растениевъдство
2.7.Мазилка за къщата [885]
Обзавеждане
2.8.Туршии [1262]
Храна
2.9.Отглеждане на кокошки [1048]
Домашни животни
2.10.Зестрата на момата [882]
Живот
2.11.Готвене [780]
Храна
2.12.За седенките едно време [853]
Общество
2.13.Пране, приготвяне на сапун [1100]
Работа
2.14.Взаимоотношенията между младите едно време [754]
Общество
2.15.Биографичен разказ [1015]
Общество
3.1.Представяне на нов информатор и на селото [1133]
За информаторите
3.2.Какви земеделски култури отглеждат [909]
Храна
3.3.Лозарство, винарство, пиене на вино, приготвяне на ракия [961]
Храна
3.4.Биографичен разказ [741]
Устна традиция
3.5.Строежът нъ къщата на информатора [1255]
Обзавеждане
3.6.Отглеждане на гълъби [1042]
Домашни животни
3.7.Коледа, коледуване, коледни песни [929]
Календар
3.8.Диалог между информатора и дъщеря му [792]
Общество
3.9.Диалог с друг информатор [794]
Общество
3.10.Развлечения в миналото и днес [740]
Устна традиция
3.11.Как се правят сега сватбите [904]
Живот
3.12.Занимания по време на отпуската [1189]
Работа
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Бойко Атанасов.
Сравнено с ръкописа от Марта Ивайлова и Дарина Младенова.
Румънски глоси:
Тематичен индекс: Марта Ивайлова, Дарина Младенова и Олга М. Младенова.
Последна проверка: Олга М. Младенова.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 49176. Total visits: 1303958. Daily visits: 326.
Your visits: 22. Your last visit was on 18 Jun 2024 (Tue) at 05:07 GMT from 3.236.142.143. (idx=535)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020