Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Бъилѐщ
Фото:
Църквата „Св. Николае“ (Марта Ивайлова, 30.09.2012)
Относно селището:
Селището е нанесено на карти от 1700 г., 1722 г., 1771 г. (Ceauşescu, A. 2008: 46, 47, 49). Наличието на българско население в него се споменава във връзка с преселническата вълна през 1806–1814 г. (Roman, L. 1984: 134). По данни от руска карта от 1835 г. в Бъилещ-Сърб живеят 296 семейства и в Бъилещ-Ромън – 80 семейства (Ceauşescu, A. 2008: 51), а според регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г. , в Бъилещ са отбелязани 169 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 111). Българите от Бъилещ взимат активно участие в революцията от 1848 г. (Velichi, C. N. 1971: 258). През XIX век някои семейства се изселват в селата Голенц и Търнава. През 1898 г. селото е посетено от Г. Вайганд, който преценява, че 3000 от неговите общо 6500 жители са българи и го включва в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1900: 117; Weigand, G. 1909: к. 67). При анкетата през 1969 г. се установява присъствието на повече от 500 семейства българи, които само през десетилетията непосредствено преди това са започнали по-тясно да общуват с околното румънско население. Според местното предание една част от тях са преселници от Видбол, Видинско.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 34-35
Селище:
Бъилѐщ, До̀лж (Băiléşti, Dólj),
44.028° N, 23.353° E
Други наименования:
Băileşti-Sârbi, Бъилещ-Сърб, Bŭjlešt, Бъйлещ
Говорен тип:
Цибришко-огостенски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бребѐн-Съ̀рб, Бъилѐщ, Караванѐц, Котя̀на, Търна̀ва
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Йоана Щефан Гачу (79, ж)
Димитър Гачу (57, м) 7 класа
Митьо Гачу (31, м) начално училище (4 класа) и курсове за трактористи
Родика Гачу (67, ж) не е ходила на училище
Стефан Йован Гачу (82, м)
Виктор Гачу (65, м) 4 класа
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и аудио от оригиналните записи, направени на 02.12.1969, 03.12.1969
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [124]
1.1.Представяне на информатора [318]
За информаторите
1.2.Градинарство [635]
Храна
1.3.Скотовъдство [089]
Домашни животни
1.4.Обработка на млякото [153]
Храна
1.5.Спомени от Втората световна война [512]
Общество
1.6.Градинарство [636]
Храна
1.7.Овчарство [529]
Домашни животни
1.8.Градинарство - продължение [637]
Храна
1.9.Домашни животни: части на тялото [173]
Анатомия
1.10.Облеклото в миналото [116]
Облекло
2.1.Биографични данни [309]
За информаторите
2.2.Облекло, продължение [115]
Облекло
2.3.Тепавица [221]
Инструменти
2.4.Мелене на воденица [422]
Храна
2.5.Колата и нейните части [571]
Инструменти
2.6.Шейната и нейните части [602]
Инструменти
2.7.Рало [592]
Инструменти
2.8.Отглеждане на царевица [146]
Храна
2.9.За къщите [282]
Обзавеждане
2.10.Вчерашни дейности [716]
Работа
3.1.Утрешни дейности [620]
Работа
3.2.Разказ [003]
Устна традиция
3.3.Занимания сега и в миналото [615]
Работа
3.4.Дървета и храсти [630]
Природа
3.5.Животни, птици, влечуги [041]
Диви животни
3.6.Домашни птици [487]
Домашни животни
3.7.Кръщене [052]
Живот
3.8.Празници [254]
Календар
4.1.Празници, продължение [271]
Календар
4.2.Погребение [222]
Живот
4.3.Приказка за козата и трите козлета [561]
Фолклор
4.4.Глаголни форми [641]
Език
5.1.Сватба [665]
Живот
5.2.Женско облекло [701]
Облекло
5.3.Сватба [666]
Живот
5.4.Роднински отношения [368]
Общество
5.5.Изказване за двуезичието [120]
Език
6.1.Представяне на информатора [319]
За информаторите
6.2.Семейна история [196]
Общество
6.3.Занимание в миналото: селско стопанство [442]
Работа
6.4.Лозарство [649]
Работа
6.5.Панаир [189]
Общество
6.6.Контакти с България [133]
Общество
6.7.Сватба [667]
Живот
7.1.Представяне на информаторката и нейното семейство [345]
За информаторите
7.2.Сватба в България през 1928 г. [688]
Устна традиция

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316443. Daily visits: 327.
Your visits: 68. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:49 GMT from 100.26.176.111. (idx=504)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020