Бребѐн-Съ̀рб

Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Бребѐн-Съ̀рб
Фото:
Баба Росина и баба Мария (Марта Ивайлова, 29.09.2012)
Относно селището:
Селото поддържа тесни връзки със съседното българско село Котяна. Смята се, че е било вече оформено през 1825 г. В регистъра от 1838 г. в него са отбелязани 42 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 113). В края на XIX в. населението е 865 души, почти всичките българи (Alessandrescu, C., I. G. Sfinţescu 1895: 30–31; Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902, 1: 64). Селото е посетено от Г. Вайганд през 1898 г. и включено в атласа му като селище с българско население (Weigand, G. 1900: 118; Weigand, G. 1909: к. 67). През 1908 г. Стоян Романски намира в селото около 190 къщи българи. Самите жители, както споделят по време на анкетата през 1968 г. стари хора, смятат, че селото е заселено още в началото на XVIII в. и споменават връзки със с. Сирокова (вероятно идентично с днешното село Сираково, Белослатинско). По-тесните контакти с околното румънско население датират откъм 1940 г.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 33-34
Селище:
Бребѐн-Съ̀рб, О̀лт (Brebéni-Sấrbi, Ólt),
44.366° N, 24.45° E
Говорен тип:
Цибришко-огостенски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Бребѐн-Съ̀рб, Бъилѐщ, Караванѐц, Котя̀на, Търна̀ва
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Кръсто Найден Радо (67, м) 5 класа - основно училище
Диалектолози на терена:
Стойко Стойков (1912-1969)
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Георге Болокан (1925-2000)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове и аудио от оригиналните записи, направени на 25.10.1968
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [714]
1.1.Представяне на информатора и семейството му [346]
За информаторите
1.2.Поминък на информатора: земеделие [450]
Работа
1.3.Отглеждане и обработка на житни растения [234]
Работа
1.4.Отглеждане и обработка на коноп [143]
Растениевъдство
2.1.Лозарство и винарство [653]
Храна
2.2.Варене на ракия [167]
Храна
2.3.Плодове [219]
Храна
2.4.Плугът и неговите части [594]
Инструменти
2.5.Колата и нейните части [572]
Инструменти
Транскрибирано от Максим Сл. Младенов.
Транскрибиран текст набран на компютър от Марта Ивайлова.
Сравнено с ръкописа от Иван Радев и Олга М. Младенова.
Сравнено със звукозаписа от Марта Ивайлова.
Румънски глоси:
Тематичен индекс: Иван Радев и Олга М. Младенова.
Последна проверка: Олга М. Младенова.
Дигитализация на архивния запис: Информационни технологии, Калгарски университет.
Първоначална обработка на аудиофайловете: Марина Михайлова.
Окончателна обработка на аудиофайловете: Стефан Стойков.

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316376. Daily visits: 327.
Your visits: 7. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:16 GMT from 100.26.176.111. (idx=507)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020