Общи данни: Описание на селището, класификация на говора, звукова система, информатори, диалектолози
Атърна̀ц
Фото:
Кладенец на улицата (Марта Ивайлова, 28.09.2012)
Относно селището:
Селото, с днешно име Чернетул, се споменава във връзка с български преселници през 1806–1814 г. (Roman, L. 1984: 142), а в регистър на населението, изготвен от румънските власти през 1838 г., в него са отбелязани 32 семейства „сърби“ (Velichi, C. N. 1965: 114). Г. Вайганд включва селото в атласа си като селище с българско население (Weigand, G. 1909: к. 67). В края на XIX в. в селото се регистрират като българи само 19 човека (Lahovari, G. I., C. I. Bratianu, G. Tocilescu 1898-1902, 1: 135), което е невероятно, тъй като М. Младенов установява през 1975 г., че българският език там все още се пази.
Още за селището:
Младенов, М. С. 1993: 32-33
Селище:
Атърна̀ц, Телѐорман (Atârnáţi, Teléorman),
43.901° N, 25.452° E
Други наименования:
Cernetul, Чернетул
Говорен тип:
Искърско-витски (Западен)
Този говор е разпространен в:
Атърна̀ц, Влъдѝла, Крънджѐн
Виж също:
Звукова система според IPA
Информатори:
Йоана Рошиану (80, ж)
Диалектолози на терена:
Максим Сл. Младенов (1930-1992)
Кристиан Йонеску (1943-)
Диалектни текстове: Транскрибирани текстове (ще бъдат качени) и аудио от оригиналните записи, направени на 07.06.1975
 Тема:
Тип:
0.1.Дата, селище, диалектолози [121]
1.1.За информаторката и нейното семейство [515]
За информаторите
1.2.Хоро [406]
Фолклор
1.3.Сватба [482]
Живот
1.4.Кръщене [149]
Живот
1.5.Сватбени дарове [388]
Общество
1.6.Погребение [514]
Живот
1.7.Земеделие [242]
Работа
1.8.Бостанджийство, градинарство [193]
Работа
1.9.Лозарство [540]
Работа
1.10.Готвене [690]
Храна
1.11.Жилище [436]
Обзавеждане
1.12.Готвене (продължение) [695]
Храна
1.13.Как се коли свиня [375]
Храна
1.14.Отглеждане на кокошки [300]
Храна
1.15.Готвене (продължение) [516]
Храна
1.16.Пост [517]
Общество
1.17.Лазаруване [525]
Календар
1.18.Обреди за дъжд [323]
Фолклор
1.19.Приготвяне на зимнина [324]
Храна
1.20.Облекло и приготвянето му [147]
Облекло
1.21.Сирене [126]
Храна
2.1.Масло [145]
Храна
2.2.Домашни птици и животни [638]
Домашни животни
2.3.Великден [852]
Календар
2.4.Народен календар [123]
Календар
2.5.Всекидневна домакинска работа [702]
Работа
2.6.Водоснабдяване [644]
Инструменти
2.7.Дървета [160]
Природа
2.8.На пазар [155]
Общество
2.9.Народни обичаи [270]
Фолклор
3.1.За езика [618]
Език
3.2.Панаир [466]
Общество
3.3.Местоимения [163]
Език
3.4.Названия на животни [110]
Език

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316421. Daily visits: 327.
Your visits: 48. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 18:24 GMT from 100.26.176.111. (idx=503)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020