Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 27334. Total visits: 857845. Daily visits: 326.
Your visits: 16. Your last visit was on 24 Sep 2020 (Thu) at 01:58 GMT from 3.235.137.159. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020