Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 37834. Total visits: 1183228. Daily visits: 338.
Your visits: 66. Your last visit was on 4 Feb 2023 (Sat) at 21:01 GMT from 44.212.99.248. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020