Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 23303. Total visits: 628745. Daily visits: 270.
Your visits: 23. Your last visit was on 13 Nov 2019 (Wed) at 23:35 GMT from 3.231.226.211. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018