Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 18491. Total visits: 473002. Daily visits: 252.
Your visits: 17. Your last visit was on 21 Aug 2018 (Tue) at 19:22 GMT from 54.80.140.29. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.