Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 26622. Total visits: 802513. Daily visits: 313.
Your visits: 28. Your last visit was on 15 Jul 2020 (Wed) at 08:15 GMT from 3.236.126.101. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020