Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 17870. Total visits: 442485. Daily visits: 247.
Your visits: 17. Your last visit was on 27 May 2018 (Sun) at 04:37 GMT from 54.158.219.248. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.