Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 21986. Total visits: 570254. Daily visits: 265.
Your visits: 72. Your last visit was on 25 May 2019 (Sat) at 08:29 GMT from 107.23.129.77. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018