Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 42283. Total visits: 1224179. Daily visits: 328.
Your visits: 56. Your last visit was on 22 Sep 2023 (Fri) at 14:55 GMT from 44.200.101.84. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020