Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 31397. Total visits: 1103597. Daily visits: 368.
Your visits: 60. Your last visit was on 24 Sep 2021 (Fri) at 06:17 GMT from 3.237.2.4. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020