Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 35880. Total visits: 1161643. Daily visits: 344.
Your visits: 87. Your last visit was on 2 Oct 2022 (Sun) at 19:33 GMT from 3.223.3.251. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020