Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2013

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 17149. Total visits: 413224. Daily visits: 240.
Your visits: 48. Your last visit was on 18 Mar 2018 (Sun) at 04:54 GMT from 54.92.172.79. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.3 © 2008-2017.