Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 25185. Total visits: 719505. Daily visits: 293.
Your visits: 26. Your last visit was on 1 Apr 2020 (Wed) at 23:48 GMT from 3.235.66.217. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020