Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 39623. Total visits: 1203790. Daily visits: 333.
Your visits: 63. Your last visit was on 30 May 2023 (Tue) at 04:39 GMT from 3.239.129.52. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020