Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 22933. Total visits: 608776. Daily visits: 268.
Your visits: 68. Your last visit was on 20 Sep 2019 (Fri) at 13:32 GMT from 34.226.234.20. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018