Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 17559. Total visits: 430192. Daily visits: 244.
Your visits: 50. Your last visit was on 25 Apr 2018 (Wed) at 14:53 GMT from 54.198.164.83. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.