Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 18485. Total visits: 472723. Daily visits: 252.
Your visits: 18. Your last visit was on 20 Aug 2018 (Mon) at 07:13 GMT from 54.80.93.19. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.