Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 22430. Total visits: 587507. Daily visits: 266.
Your visits: 85. Your last visit was on 16 Jul 2019 (Tue) at 01:37 GMT from 35.153.73.72. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018