Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 18106. Total visits: 451745. Daily visits: 249.
Your visits: 44. Your last visit was on 18 Jun 2018 (Mon) at 06:36 GMT from 54.224.235.183. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.