Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 19037. Total visits: 495182. Daily visits: 255.
Your visits: 76. Your last visit was on 22 Oct 2018 (Mon) at 03:27 GMT from 54.92.160.119. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018