Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 20627. Total visits: 529381. Daily visits: 261.
Your visits: 61. Your last visit was on 17 Jan 2019 (Thu) at 08:33 GMT from 100.24.46.10. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018