Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 20627. Total visits: 529370. Daily visits: 261.
Your visits: 50. Your last visit was on 17 Jan 2019 (Thu) at 08:21 GMT from 100.24.46.10. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018