Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 27334. Total visits: 857846. Daily visits: 326.
Your visits: 17. Your last visit was on 24 Sep 2020 (Thu) at 01:58 GMT from 3.235.137.159. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020