Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 18106. Total visits: 451760. Daily visits: 249.
Your visits: 59. Your last visit was on 18 Jun 2018 (Mon) at 06:39 GMT from 54.224.235.183. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.