Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 22430. Total visits: 587488. Daily visits: 266.
Your visits: 66. Your last visit was on 16 Jul 2019 (Tue) at 01:27 GMT from 35.153.73.72. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018