Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 18485. Total visits: 472726. Daily visits: 252.
Your visits: 21. Your last visit was on 20 Aug 2018 (Mon) at 07:13 GMT from 54.80.93.19. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.